Direct lid worden Facebook logo
FC Almere
Met spoed gezocht.
2017-09-22 - afkomstig van Voetbalzaken
Wij zijn op zoek naar 2 coördinatoren, het  gaat om de categorie JO12/13 & JO14/JO15.

Wat houdt de functie in?De coördinator is het aanspreekpunt voor leiders, trainers en ouders van de betreffende leeftijdsgroep m.b.t. de organisatie van wedstrijden op het veld, training en nevenactiviteiten. Hij/zij is adviserend bij team indelingen van de Jeugd Breedtesport
 
Taken:
Algemeen:
De coördinator toont belangstelling bij de trainingen en wedstrijden van de betreffende leeftijdsgroep op het veld.
De coördinator controleert of alle team informatie up to date is.
Aanspreekpunt voor trainers, leiders en ouders.
Het regelen van activiteiten rondom kampioenschappen.
Maandelijks overleg met de trainers
Maandelijks overleg met voetbalzaken.  
 
In de voorbereiding:
Controleren of kleding, tassen en materiaal per team in orde zijn
Het regelen van oefenwedstrijden in overleg met trainers en wedstrijdzaken.
Het informeren van trainers en leiders van de betreffende teams    
 
Na het seizoen:
Het regelen van oefenwedstrijden, indien nodig, in overleg met de andere coördinatoren
Inname van kleding en materialen van leiders en trainers die stoppen en informeren van coördinator administratieve zaken.
 
Activiteiten bij aan- en afmeldingen:
De coördinator zorgt ervoor dat nieuwe leden een inschrijfformulier krijgen.
De coördinator heeft overleg met scouting over het indelen van nieuwe spelers tijdens het seizoen.  
Hij/zij zorgt ervoor dat ouders van nieuwe leden de benodigde informatie krijgen.
 
Draagt verantwoording af aan hoofd voetbalzaken.
 
Persoonlijkheidsaspecten
 
Vertrouwen en natuurlijke autoriteit weten uit te stralen.
Overtuigingskracht.
Zelfstandig kunnen werken.
Inlevingsvermogen.
Kwaliteitsgericht zijn.
Gestructureerd kunnen werken.
Inzicht in vrijwilligersorganisaties.
Teamplayer kunnen zijn.

Wat mag je verwachten van FC Almere.
Vrijstelling van de vrijwilligers bijdrage
ondersteuning van voetbalzaken en je mede coördinatoren

Spreekt bovenstaande je aan, meld je dan aan bij voetbalzaken@fcalmere.com.

Spelbegeleider JO9 en JO8
2017-09-21
23-9-2017:Vastgelegd JO14-2 Altius JO14-1
2017-09-19 - afkomstig van Wedstrijdzaken
Voor alle teams vanaf de JO13 : digitaal mobiel wedstrijdformulier
2017-09-19 - afkomstig van Wedstrijdzaken

Vanaf de eerste bekerronde in het weekend van 2 en 3 september stappen alle teams
vanaf JO13 over van het DWF naar het mobiele DWF. Het wedstrijdformulier wordt vanaf dan ingevuld middels de app “Wedstrijdzaken”, te vinden in de Appstore en Playstore.

Vooraf
Lidmaatschap leider
Alvorens je kunt inloggen, dien je als lid geregistreerd te staan bij de vereniging.
Je moet met het aan de vereniging verstrekte email adres inloggen.

E-mailadressen spelers
Voordat ook alle spelers gebruik kunnen maken van de app Wedstrijdzaken, dienen alle e-mailadressen gecontroleerd te worden. Bij deze het verzoek aan de leider om per elftal de e-mailadressen te inventariseren en te mailen naar ledenadministratie@fcalmere.com
 
Pasfoto spelerspas
Alle digitale spelerspassen dienen voorzien te zijn van een pasfoto. 1ejaars JO13-spelers beschikken nog niet over een spelerspas met pasfoto en wellicht onverhoopt enkele andere spelers ook niet. Deze kunnen zij, nadat het e-mailadres door de ledenadministratie is toegevoegd, zelfstandig in de app aanpassen. Ook de leider heeft deze bevoegdheid en kan er op toezien dat alle pasfoto’s geregistreerd staan in de app. FC Almere verzorgt binnenkort op enkele zaterdagen foto sessies voor alle leden en teams.
 
Leider
 
A-Categorie
Onder programma tref je het wedstrijdprogramma. 7 dagen voor de wedstrijd kun je het mDWF alvast invullen. Nadat je de wedstrijd hebt gekozen, kies je voor digitaal wedstrijdformulier. Vanuit het spelersoverzicht selecteer je 11 basisspelers en klik je op de dubbele pijltjes. De afwezige spelers dienen te worden verwijderd, de overige spelers zijn wissel. Vervolgens selecteer je de aanvoerder door hier op te tikken en het icoontje met de aanvoerdersband te selecteren. Tot slot dient het rugnummer ingevuld te worden. Dit kan door op het vraagteken te tikken en de rugnummers in te voeren. Vervolgens geef je akkoord.
 
B-Categorie
Onder programma tref je het wedstrijdprogramma. 7 dagen voor de wedstrijd kun je het mDWF alvast invullen. Nadat je de wedstrijd hebt gekozen, kies je voor digitaal wedstrijdformulier. Vanuit het spelersoverzicht verwijder je de afwezige spelers. Tot slot selecteer je een aanvoerder door op de juiste speler te klikken en het icoontje met de aanvoerdersband te selecteren. Vervolgens geef je akkoord.
 
Speler toevoegen
Wanneer er een speler uit een ander team meedoet, dien je deze afzonderlijk toe te voegen. Dit kan in het wedstrijdformulier door op het plusje te tikken en de speler op te zoeken. Vervolgens voeg je deze toe.
 
Scheidsrechter
 
Wanneer de leider klaar is, ontvangt de scheidsrechter een melding op zijn telefoon en kan hij de ingevoerde gegevens controleren. De fysieke spelerspas is vervangen door een digitale spelerspas.
 
De scheidsrechter controleert de passen en geeft middels groen of rood aan of de spelerspas akkoord is. Wanneer de identiteit niet vastgesteld kan worden, mag de speler zich identificeren met een geldig id-bewijs. Wanneer ook dit niet mogelijk is, kan er niet gevoetbald worden. Wanneer alle spelerspassen gecontroleerd zijn, geeft de app een melding controle gereed.
 
Na de wedstrijd
 
Na afloop van de wedstrijd logt de scheidsrechter opnieuw in en tikt in het mDWF op ‘naar wedstrijdverslag’. Hier vult de scheidsrechter de uitslag in en, indien gewenst, de doelpuntenmakers. Vervolgens vult de scheidsrechter de kaarten (tijdstraffen in het veld opmerkingen) in en voert hij de wissels door. Wanneer dit gedaan is, gaat de scheidsrechter naar ‘vastleggen’. De status van de wedstrijd dient hier vastgelegd te worden (uitgespeeld, gestaakt, etc). Daarna wordt de wedstrijd verstuurd.
 
De leider geeft geen akkoord meer voor de uitslag. Wanneer een uitslag foutief is ingevuld, kan de leider via de wedstrijdzaken app bezwaar aantekenen.
 
Speler
 
In de wedstrijdzaken app kunnen spelers met de bij de club geregistreerde e-mailadres hun eigen gegevens inzien en bewerken, zoals adreswijzigingen doorgeven en het wijzigen van de pasfoto op de spelerspas. Ook ontvangen spelers push-notificaties van wedstrijdwijzigingen.
 
Uitzonderingssituaties
 
De scheidsrechter kan niet op de app  (batterij leeg, geen bereik, geen telefoon)?
De scheidsrechter kan met zijn account in- en uitloggen op iedere willekeurige telefoon met de wedstrijdzaken app. Andere optie: de wedstrijd afhandelen via de wedstrijdsecretaris (Mario Post / Arjan ten Heuvelhof)
 
Is er een app voor Windows telefoons?
Nee
 
Controleert de app op uitsluitingen en aantal gespeelde wedstrijden in de A-categorie?
Nee, het is de verantwoordelijkheid van de leider om speelgerechtigde spelers op te stellen.
 
Moet de digitale spelerspascontrole op het veld uitgevoerd worden?
Nee, de scheidsrechter bepaalt waar de controle plaatsvindt. Dit mag op het veld, maar ook in of nabij de kleedkamer.

 

Nieuwe Coordinatoren breedtesport
2017-09-18 - afkomstig van Voetbalzaken

Categorie JO19 - Co van Leeuwen  Email : CoordinatorJO19@fcalmere.com
Categorie JO17 - Frank Verburgh    Email: CoordinatorJO17@fcalmere.com

Gebruik digitale spelerspas in de praktijk
2017-08-29

De digitale spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan beker- en competitiewedstrijden in het amateurvoetbal. De digitale spelerspas is onderdeel van de wedstrijdzaken app.

Via de app kun je de zichtbaarheid van je gegevens invoeren. laat de status svp op normaal staan, anders wordt je naam niet meer vermeld bij de teamindelingen. Behalve je naam worden er geen gegevens gepubliceerd op de site en in de FCA app..


Plaats ook geen niet ter zake doende foto want je loopt dan de kans dat de scheidsrechter je deelname aan de wedstrijd verhinderd omdat hij niet kan vaststellen of je de juiste persoon bent.

Zodra een speler op het wedstrijdformulier (ook via de wedstrijdzaken app) is gezet, wordt de digitale pas zichtbaar voor de scheidsrechter. Kan een speler niet op het wedstrijdformulier geplaatst worden, dan mag deze persoon niet deelnemen aan de betreffende wedstrijd. 

De verplichting tot het tonen van een geldige spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal en senioren G-voetbal in de volgende categorieën: 

 • mannen senioren (met uitzondering van de Tweede en Derde divisie)
 • vrouwen senioren (met uitzondering van de Eredivisie vrouwen)
 • JO12 / MO13 t/m JO19 / MO19
 • jeugd G-voetbal

Digitale spelerspas en speelgerechtigdheid

Wij wijzen de verenigingen er nadrukkelijk op dat een digitale spelerspas niet betekent dat een speler speelgerechtigd is. Om speelgerechtigd te zijn moet onder andere worden voldaan aan het gestelde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. Tevens moet een speler niet door een tuchtrechtelijk orgaan zijn uitgesloten of geschorst. 

Visuele controle

De visuele controle biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter.

(Visuele) controle van de spelerspas voorafgaand aan de wedstrijd

 1. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders/leiders*, te bepalen tijdstip/locatie voor de wedstrijd melden de teams zich bij de scheidsrechter. Voor de locatie zijn er twee opties:

  a. In of bij de kleedkamers
  b. Op het veld 

 2. De visuele controle van de spelerspas kan worden uitgevoerd op de smartphone van de scheidsrechter. Is de scheidsrechter niet in het bezit van een smartphone, dan is het thuisspelende team verantwoordelijk voor het leveren van een smartphone. De scheidsrechter logt met zijn eigen inloggegevens in op de wedstrijdzaken app. 
 3. De aanvoerders/leiders* van beide teams zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de controle en assisteren de scheidsrechter. De reeds aanwezige wisselspelers worden in de visuele controle meegenomen. 
 4. Als de scheidsrechter twijfelt over de identiteit van een (wissel)speler, dan kan hij de betreffende (wissel)speler vragen om een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht. Wanneer de identiteit is vastgesteld mag de speler meespelen. 
 5. De scheidsrechter verwijdert de (wissel)speler, waarvan hij de identiteit niet heeft kunnen vaststellen, van het wedstrijdformulier. 

*Waar wordt gesproken van aanvoerders/teammanagers (leiders) geldt dat in het seniorenvoetbal dat de aanvoerder en in het jeugdvoetbal de teammanager verantwoordelijk is.

(Visuele) controle van de spelerspas na de wedstrijd

 1. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders/leiders*, te bepalen tijdstip/locatie na de wedstrijd melden de spelers die later aanwezig waren of zijn toegevoegd zich bij de scheidsrechter. De scheidsrechter voert de mutaties in de teamopgave door. Voor de locatie zijn er drie opties:
  a. In of bij de kleedkamers
  b. In de kleedkamer van de scheidsrechter
  c. Op het veld
 2. Indien de scheidsrechter twijfelt over de identiteit van een (wissel)speler, dan kan hij de betreffende (wissel)speler vragen om een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht. 
 3. De scheidsrechter voegt ook de (wissel)speler, waarvan hij de identiteit niet heeft kunnen vaststellen, toe aan het wedstrijdformulier, inclusief de eventuele disciplinaire straffen. Hierna maakt hij melding bij de afdeling tuchtzaken van de KNVB van het ongerechtigd meespelen van deze speler.  
 4. Door verzending van het digitale wedstrijdformulier verklaart de scheidsrechter onder andere de visuele controle te hebben uitgevoerd. 

*Waar wordt gesproken van aanvoerders/teammanagers (leiders) geldt dat in het seniorenvoetbal dat de aanvoerder en in het jeugdvoetbal de teammanager verantwoordelijk is.


JO11 die uitkomen in de competitie van JO13 

Als een JO11-speler incidenteel uitkomt bij JO13, dan kan hij op het wedstrijdformulier geplaatst worden. De scheidsrechter ziet op de digitale pas dat deze speler jonger is en doet verder geen controle. 

Meer informatieMeer informatie over de digitale spelerspas is hier te vinden. Is uw vraag ook dan nog niet voldoende beantwoord, bel dan met 0343-499004 of stuur een e-mail naar mdwf@knvb.nl.


FC Almere en VOG
2017-08-29
vog.jpg

Vrijwilliger bij FC Almere? Dan is een VOG verplicht
FC Almere beoogt een veilige vereniging te zijn en onderschrijft de gedragsregels zoals die door het NOC*NSF en de KNVB zijn opgesteld. Medio mei 2015 is gestart met het gefaseerd aanvragen van de VOG verklaringen voor alle vrijwilligers. De gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is gratis.

Proces:
Het aanvraagproces wordt helemaal digitaal afgehandeld. FC Almere zet de aanvraag in gang. De vrijwilliger krijgt vervolgens van het ministerie van Veiligheid en Justitie (dienst Justis) een mail. De link in de mail is 30 dagen geldig. Tussentijds ontvang je nog een herinnering. Via de link in de mail kan je met je DigiD inloggen in een beveiligde omgeving, waar je vervolgens je gegevens controleert en een aantal vragen beantwoordt. Na het afsluiten ontvang je een mail met een bevestiging.
Binnen 8 weken krijg je de VOG per post op de deurmat. Onderstaand reactie op een aantal frequente vragen:

Wie ziet de informatie die ingevuld wordt via de link:
FC Almere verzorgt uitsluitend de aanvraag. Alle informatie die de vrijwilliger invult, wordt niet door FC Almere gezien. Ook over een eventuele afwijzing wordt FC Almere NIET geïnformeerd. Er wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie uitsluitend gecommuniceerd met de betrokkene.

Informatie in de uitnodigingsmail is onjuist; ik kan de aanvraag daardoor niet afronden:
Stuur een mail naar secretariaat@fcalmere.com met je juiste achternaam, voorletters en mailadres en ontvang binnen 5 dagen een nieuwe uitnodigingsmail met de juiste informatie.

Wel vrijwilliger en geen uitnodigingsmail van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen:
Mogelijk beschikt FC Almere niet over je juiste gegevens. Voor het aanvragen van een VOG heeft FC Almere je achternaam, voorletters en mailadres nodig. Stuur een mail met je gegevens naar secretariaat@fcalmere.com. Je ontvangt vervolgens binnen 5 dagen een mail van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de link.

Wel vrijwilliger, ook een uitnodigingsmail ontvangen, maar geen DIGID:
Vraag via DIGID.nl een DIGID aan. Dat is binnen 5 dagen geregeld.

Vrijwilliger, uitnodigingsmail ontvangen, DIGID ontvangen, maar de link werkt niet meer De link in de VOG mail is 30 dagen geldig. Werkt de link niet meer? Stuur een mail naar secretariaat@fcalmere.com. Je ontvangt binnen 5 dagen een nieuwe uitnodigingsmail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

De link werkt niet meer:
De link in de VOG mail is slechts 30 dagen geldig. Werkt de link niet meer? Stuur een mail naar secretariaat@fcalmere.com. Je ontvangt binnen 5 dagen een nieuwe uitnodigingsmail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

VOG ontvangen en dan?:
Heb je per post de VOG ontvangen? Maak een kopie of scan voor je eigen administratie en lever het origineel in bij de Ledenadministratie of gooi de VOG in de witte brievenbus die bij de ledenadministratie hangt. FC Almere administreert de VOG en bewaart deze in een beveiligde kast.

Ik heb de VOG aangevraagd, ook na 4 weken nog geen VOG ontvangen:
Mogelijk is er iets mis gegaan bij de Dienst Justis. Deze dienst is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Jusititie. Op de bevestigingsmail die je na de aanvraag hebt ontvangen staat een telefoonnummer en een dossiernummer. Met deze gegevens kan je bellen met de dienst Justis en de status van de aanvraag navragen. Het kan ook zijn dat de dienst Justis nader onderzoek ten aanzien van de aanvraag uitvoert. Daarover ontvang je van de dienst Justis een bericht per brief.

Ik heb een VOG aangevraagd, maar de aanvraag is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de Dienst Justis afgewezen Neem dan svp zo spoedig al mogelijk contact met de secretaris via secretariaat@fcalmere.com

Toch nog een vraag?:
Stuur dan een mail naar secretariaat@fcalmere.com

find_in_page
scheduleAgenda
featured_play_listScorebord ondemand_videoNarrowcasting groupTeam-indeling subtitlesProgramma directions_walkTrainingsschema

Vandaag/morgen jarig

Esra Ar23 sep
Sven Baijards23 sep
Dikra Msahal23 sep
Pawel Smigielski24 sep