FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier Agenda

Instructie Wedstrijdzaken.
vrijdag 15-10-2021 - afkomstig van Wedstrijdzaken

Uitleg Digitaal wedstrijdformulier

Informatie betreffende de werkwijze van Wedstrijdzaken en Scheidsrechterzaken.

Wedstrijden.

 • Er kunnen geen (oefen)wedstrijden gepland, gewijzigd, dan wel geannuleerd worden zonder overleg met Wedstrijdzaken.

 

 • Thuiswedstrijden kunnen zonder meer verschoven worden tot 8 dagen voor de betreffende wedstrijddag. Daarna is verplaatsen alleen mogelijk via Sportlink. Wedstrijdzaken doet daartoe een wijzigingsverzoek.

 

 • Als een (oefen)wedstrijd aangevraagd is en deze gaat niet door, ALTIJD afmelden bij Wedstrijdzaken.

 

 • Als reguliere wedstrijden niet doorgaan, zowel thuis als uit, ALTIJD (af)melden aan Wedstrijdzaken

 

 • Op woensdag is het programma voor elk aankomende weekend definitief. Liefst nadien géén wijzigingen, tenzij overmacht aan de orde is.

 

 • De vereniging tracht scheidsrechters/begeleiders toe te wijzen aan de wedstrijden. Gezien het geringe aantal is dit niet altijd mogelijk. Het team zal dan zelf een scheidsrechter/begeleider moeten vinden.

 

 • Velden en kleedkamers worden toegewezen, en kunnen tot op de wedstrijddag worden aangepast. Deze dienen weer opgeruimd en schoon achtergelaten te worden, dit wordt gecontroleerd.

 

 • Alle teams dienen zich op wedstrijddagen aan en af te melden bij het wedstrijdsecretariaat in De Punt. Er kan limonade worden meegenomen voor het eigen team en het gastenteam; na de wedstrijd altijd de stand doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat, ook als de wedstrijdzakenapp wordt gebruikt.

 

Wedstrijdzakenapp.

 • De trainer/teamanager dient vóórafgaand aan de wedstrijd het wedstrijdformulier in orde te hebben in de wedstrijdzakenapp. Spelers vanaf O13 dienen zichtbaar te zijn.
 • Het niet van te voren invullen van de app kan gevolgen hebben voor het vervolg ná de wedstrijd. Als het secretariaat de app moet invullen kunnen er fouten ontstaan, zoals bijv. verwijderen van spelers als er teveel in staan. Verkeerde aanvoerder aanwijzen. Spelers die vanuit een ander team invallen worden niet toegevoegd.
 • Na de wedstrijd kan de stand worden ingevuld, dit kan eventueel samen met het wedstrijdsecretariaat.
 • Gebeurt dit niet kan het gevolgen hebben voor de competitie en uiteindelijk resulteren in een boete.
 • Op woensdag is ondergetekende altijd van 18:30 – 19:30 aanwezig voor eventuele vragen over de werkwijze van deze app.
 • Via de website kan je diverse instructiefilmpjes raadplegen over de werking en de diverse opties van de app.

Wedstrijdprogramma.

 • Het wedstrijdprogramma voor het weekend is op woensdag definitief. De ingedeelde velden zijn indicatief en kunnen tot op de wedstrijddag worden gewijzigd. Hou altijd de Voetbal.nl-app in de gaten, die is altijd up-to-date.
 • Kleedkamers worden op de wedstrijddag toegewezen.

Toernooien.

 • Als je je als team hebt ingeschreven bij een toernooi, ALTIJD melden aan Wedstrijdzaken. Dan is bekend waar onze teams zijn, in geval van calamiteiten, verzekeringen e.d.

Trainingen

 • Geef in je trainers groepsapp door wanneer je niet traint, dan heeft de ander wat eer ruimte.
 • Onderlinge wedstrijdjes is prima, stem dat wel goed af met elkaar. Veld 7 of 8 dienen altijd beschikbaar te zijn voor eventuele wedstrijden O8, O9 en O10. O11 en O12 kunnen eventueel op veld 5a of 5b.

Indien er behoeft bestaat aan meer voorlichting organiseren we graag een volgende bijeenkomst.

Schroom niet om vragen te stellen wanneer nodig, hetzij via de mail, hetzij via de app of telefonisch. We zijn altijd bereid te helpen en vragen te beantwoorden.

 

Wedstrijdzaken@fcalmere.com         Arno.van.as@fcalmere.com 

lees verder...
Oktoberfeest
vrijdag 15-10-2021 - afkomstig van Evenementen commissie

lees verder...
Vervoer voor teams
woensdag 13-10-2021 - afkomstig van Wedstrijdzaken

 

Herkenbaar voor iedere amateurvoetballer... tijdens het verzamelen voor een uitwedstrijd breekt er ineens paniek uit. 'Wie rijden er eigenlijk?' Een tekort aan auto's is vanaf nu verleden tijd met de functie Vervoer.

LEES MEER OVER VERVOER ›

Voetbal.nl is jouw onmisbare teammaat. Wellicht gebruik je de kanalen om je programma, standen en uitslagen te bekijken. Maar Voetbal.nl heeft nog veel meer handige functies, die het jouw team veel gemakkelijker maken.

De functie Vervoer is hier een goed voorbeeld van. Je kunt je aanwezigheid invullen door naar een uitwedstrijd in de nabije toekomst te gaan. Daar kun je onder het kopje 'Vervoer' laten weten of je wel of niet kunt rijden, of dat je op eigen gelegenheid naar de wedstrijd gaat. Jij, je teamgenoten en de stafleden zien zo in één oogopslag wie er rijden én met wie er geen rekening gehouden hoeft te worden.

lees verder...
Ons G-team zoekt nieuwe spelers.
donderdag 07-10-2021 - afkomstig van Breedtesport Commissie

trainingen zijn op maandag en woensdagavond.
wedstrijden worden op een half veld gespeeld (7 x 7)

Meld je aan of kom gerust een keertje kijken of meedoen

lees verder...
Geef tijdig je adreswijzigingen door svp!
donderdag 07-10-2021 - afkomstig van Ledenadministratie

Om je goed te kunnen informeren over allerlei verenigingszaken hebben we de juiste adresgegevens van je nodig. Wijizgt je email, mobiele telefoonnummer of ga je verhuizen, meld dti dan aan de ledenadminstratie. Ook het email adres van de ouders/verzorgers voor alle leden jonger dan 16 jaar

lees verder...
SPONSORING FC ALMERE
woensdag 06-10-2021 - afkomstig van Sponsorcommissie

SPONSORING FC ALMERE

Sponsoring is onmisbaar voor een sportvereniging. Dit geldt ook voor FC Almere.

Sportsponsoring straalt een maatschappelijke en sociale betrokkenheid uit, alsmede een  wisselwerking tussen het bedrijfsleven, de middenstand en de vereniging.

FC Almere heeft een sponsorcommissie die onder andere als doel heeft een wisselwerking tussen de behoeften van sponsor en voetbalvereniging op elkaar af te stemmen. Sponsoring is voor de vereniging natuurlijk van essentieel belang om financieel gezond te blijven en voor de continuïteit / voortbestaan van de vereniging te zorgen.

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen die voor beide partijen voordelig dient te werken. De sponsor investeert/ geeft geld of goederen en diensten aan de vereniging. In ruil daarvoor verleent de vereniging een tegenprestatie die de sponsor helpt bij het bereiken van zijn doelen. Een donatie of een gift is uiteraard altijd welkom, maar hier zal geen tegenprestatie van de vereniging tegenover staan. 

Voor sponsor overeenkomsten waarbij onkosten, door de verenging moeten worden gemaakt, om de reclame-uitingen ter vervaardigen zal er minimaal een drie (3) jarig contract tussen partijen afgesloten worden. Denk hierbij aan hoofd- en sub-sponsoren, kledingsponsor en sponsordoeken/-borden langs de velden.

Ten behoeve van Social Media (w.o. Narrowcasting, facebook, Instagram, clubwebsite), sponsoren materialen/ attributen zullen per jaar afspraken worden gemaakt.

Daarnaast zijn er altijd gerichte (vaak eenmalige) acties waarvoor sponsors gezocht worden, o.a. diverse voetbaltoernooien, sponsor lopen en andere events of voor het opknappen van het sportcomplex/ -accommodatie. Hiervoor zullen specifieke afspraken gemaakt worden tussen de sponsor en de vereniging. 

Een langere termijn sponsor heeft voor de vereniging het voordeel van de zekerheid van inkomsten en voor de sponsor is de investering aantrekkelijker als deze langer onder de aandacht blijft.

Als er behoefte is voor een sponsor om FC Almere te sponsoren dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden en opties samengesteld. De mogelijkheden en opties zijn uiteraard bespreekbaar en te combineren en of op basis van specifieke wensen van de sponsor daar waar mogelijk aan te passen.

 • Hoofdsponsorschap
 • Sub sponsorschap
 • Reclame doek/ bord langs één van de velden op de accommodatie
 • Tribune sponsoring (achter, voor en of binnen)
 • Wedstrijdbal sponsor
 • Naamsponsor bij een van onze thuistoernooien
 • Naamsponsor bij één van voetbalafdelingen (denk aan jeugd onderbouw/ bovenbouw, Dames voetbal, G-Team, Senioren e.d.)
 • Naamsponsor van één van de voetbal teams
 • Beeldschermreclame in de kantine
 • Donateur
 • Enz.

Wij komen graag met u in gesprek om de verschillende mogelijkheden door te nemen.

Voor meer informatie of een afspraak, neem dan contact met sponsorzaken@fcalmere.com.

PROTOCOL SPONSORING KLEDING/ MATERIALEN/ATTRIBUTEN BIJ FC ALMERE

Dit protocol bevat afspraken en regels die gelden ten aanzien van het sponsoren van voetbalteams en de verkoop, gebruik en beheer van FC Almere kleding en overige voetbal materialen/ attributen. Alle leden of degene die een functie of begeleidende taak hebben binnen de voetbalvereniging, dienen zich te houden aan deze regels. Indien zich bij de uitvoering een geschil voordoet, wordt het geschil voorgelegd aan de sponsorcommissie en of het algemeen bestuur om tot een onafhankelijke oplossing te komen. Van de bestuursleden wordt verwacht de richtlijnen te hanteren en uit te voeren.

DE VOLGENDE RICHTLIJNEN ZIJN VAN TOEPASSING:

 1. Alle sponsor- en reclame-uitingen moeten voldoen aan de richtlijnen van FC Almere en KNVB. De richtlijnen worden beoordeeld en bewaakt door de sponsorcommissie van FC Almere.
 2. Voor selectieteams van FC Almere gelden eventuele aparte afspraken met betrekking tot sponsoring die in overleg en in overeenstemming ingevuld en uitgevoerd worden door  sponsorcommissie van FC Almere.
 3. Sponsoring kan/ mag alleen onder de volgende voorwaarden:
 • De (kleding) sponsor krijgt een passend contract met een passend sponsorbedrag.
 • De (kleding) Sponsoring en overige gesponsorde materialen/attributen (o.a. maar niet beperkt tot ballen, voetbaltassen e.d.) zijn in principe gerelateerd aan het team wat gesponsord wordt.
 • Alle gesponsorde reclame-uitingen (o.a. doek/bordsponsoring), kleding, materialen, en attributen worden aangeschaft en besteld door en via de sponsorcommissie.
 • Zonder getekend contract zal er geen bestelling geplaatst worden.
 1. Het is niet toegestaan de kleding/ materialen/ attributen zonder goedkeuring van en via de sponsorcommissie te voorzien van commerciële uitingen, logo's, etc.
 2. Het aanschaffen/bestellen van de verenigingskleding en merchandise in het bijzonder, geldend  voor alle geledingen van FC Almere, is voorbehouden aan de sponsorcommissie. Zonder de goedkeuring van de sponsorcommissie kan geen bestelling/levering plaatsvinden.
 3. Het gebruik van het FC Almere logo is uitdrukkelijk voorbehouden aan de sponsorcommissie c.q. rechthebbende. Zonder toestemming van de sponsorcommissie is het gebruik van het FC Almere logo niet toegestaan. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) van het FC Almere logo en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient vooraf toestemming verkregen en verleend te worden door de sponsorcommissie.
 4. De leverancier van FC Almere (Sportpaleis Sport2000) is verantwoordelijk voor het vervaardigen, produceren en leveren van de kleding, materialen, attributen en eventuele bedrukkingen (o.a. bedrijfslogo, clublogo, nummers, initialen etc.). Daarnaast zorgt de leverancier voor een juiste financiële afwikkeling naar en met  de penningmeester van FC Almere.

 

AANVULLENDE RICHTLIJNEN SPONSORING TEAMKLEDING:

Vaak komen bij ons vragen binnen van teams die aanvullende kleding willen bestellen of gesponsorde teamkleding krijgen aangeboden. Binnen de overeenkomst met onze kledingleverancier Hummel, sportzaak Sportpaleis Sport2000 (hierna: Leverancier) zijn hiervoor zeker mogelijkheden.

De regels die gelden zijn als volgt:

 1. Presentatiepakken, trainingspakken, tenues, jassen of andere additionele teamkleding (waaronder tassen) (hierna: FC Almere Clubcollectie) kunnen zonder tussenkomst van FC Almere met 5% korting over de winkelverkoopwaarde worden aangeschaft bij de leverancier te Almere-stad.
 2. U kunt ook de bestelling door de vereniging laten verzorgen, de vereniging biedt u 10% korting over de winkelverkoopwaarde, u kunt uw bestelling plaatsen via sponsorzaken@fcalmere.com.
 3. Het FC Almere logo is standaard op het shirt bedrukt, niet op de overige kleding, tenzij de kleding wordt aangeschaft via de club of de leverancier.
 4. Bedrukking van het FC Almere logo en sponsorlogo en overige gewenste bedrukkingen (o.a. rugnummers, namen, initialen e.d.) wordt verzorgd door de leverancier (Sportpaleis Sport2000). Kosten hiervoor komen voor rekening van de sponsor.
 5. Het is niet mogelijk om kleding van de FC Almere Clubcollectie elders te bestellen dan via de vereniging en of de leverancier.
 6. Daarnaast dient alle FC Almere Clubcollectie kleding verplicht voorzien zijn van het FC Almere clublogo en het Hummellogo. Deze zijn exclusief en alleen door FC Almere Clubcollectie en door de Leverancier te gebruiken.
 7. De mogelijkheden voor aanvullende teamsponsoring zijn:

Training jacket, sweater, shirt, zip top

Maximaal 2 sponsors (borst/rug)

Inloopshirt

Maximaal 2  sponsors (borst/ rug)

Jas/regenjack

Maximaal 2  sponsors (borst/ rug)

Tassen

Maximaal 1 sponsor logo

 1. Gebruiksrecht/eigendom
 1. Een (kleding) Sponsor verleent, na ondertekening, en gedurende de looptijd, van de Overeenkomst, de Vereniging een gebruiksrecht van de kleding (inclusief eventuele bedrukking).
 2. Sectie a geldt niet voor de ter beschikking gestelde (selectieteam) shirts waar een sponsor zijn sponsorlogo op heeft bedrukt, deze shirts blijven te allen tijde eigendom van de Vereniging.
 3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal de sponsor de kleding beschikbaar stellen aan de Vereniging. De sponsor aanvaard middels deze clausule, dat de kleding niet tussentijds, ongeacht de redenen, door de sponsor, opgeëist kan worden. Na deze periode zullen partijen in overleg treden over het toekomstig gebruik van de kleding aangevuld met passende overeen te komen voorwaarden. De gesponsorde kleding blijft gedurende de contractperiode alleen beschikbaar voor het gesponsorde team.
 4. De secties a t/m c gelden, met terugwerkende kracht, voor alle reeds gesloten /overeengekomen overeenkomsten/ contracten met sponsors.

 

 

lees verder...
Spelregelbewijs
woensdag 06-10-2021 - afkomstig van Wedstrijdzaken

Dit seizoen moeten spelers en speelsters geboren in het jaar 2004 het spelregelbewijs halen. De deadline voor het halen van het Spelregelbewijs is verplaatst van begin september 2021 naar 1 januari 2022. Door het verplaatsen van de deadline hebben spelers en verenigingen in roerige tijden van corona meer tijd om dit te organiseren. Ook dit jaar is het is essentieel het Spelregelbewijs op tijd, dus uiterlijk 1 januari 2022, te halen. Als leden uit het genoemde geboortejaar het Spelregelbewijs niet hebben, mogen zij in het vervolg van het seizoen 2021/‘22 namelijk niet meer voetballen.

lees verder...
Uitjes voor het najaar
maandag 04-10-2021 - afkomstig van Sponsorcommissie
lees verder...
Emailadres Evenementen Commissie
woensdag 29-09-2021 - afkomstig van Evenementen commissie


Wil je informatie over Evenementen of je aanmelden voor de Commissie
gebruik dan het volgende email adres svp
evenementen_commissie@fcalmere.com
Groeten de Evenementen Commissie

lees verder...
Respecteer de Kantine Medewerkers
woensdag 22-09-2021 - afkomstig van Bestuur

FC Almere is een voetbal vereniging met een kantine. Het bestuur, de kantinebeheerder, een aantal welwillende vrijwilligers, leden en liefhebbers werken er hard aan een inhaalslag te maken op het gebied van uiterlijk, gemak, professionaliteit en assortiment.

Dit gaat niet van de ene op de andere dag, maar iedere week een beetje beter.

Wel is het belangrijk dat leden en bezoekers zich realiseren dat wij een kantine zijn, dat betekent dat wij door de gemeente gelimiteerd zijn in onze openingstijden die gericht zijn op opening rondom aangemelde wedstrijden en trainingen. Hierdoor is een verkeerd verwachtingspatroon bij een aantal bezoekers. Dat is vervelend en leidt tot teleurgestelde bezoekers. Wij vinden dat spijtig maar dat is buiten ons beslissingsvermogen.

De kantinebeheerder doet er alles aan om te zorgen dat de kantine open is tijden de trainingen en wedstrijden, maar is ook afhankelijk van vrijwilligers.
Elke week is het een puzzel om de bezetting tijdens deze uren rond te krijgen. Hoe meer vrijwilligers zich melden, hoe meer de kantine open kan. Passend in de regels van de gemeente.

Heb je verder nog vragen dan mag je ons mailen of kom even langs tijdens de openingstijden.

Vanuit het bestuur willen we iedereen vriendelijk vragen om met respect en vriendelijkheid onze vrijwilligers te behandelen, ook als er iets is wat als minder leuk wordt ervaren.

Communicatie is alles, dus laat zeker van u horen als er iets is of als u een steentje bij wilt dragen.

Bedankt namens het bestuur, de kantinebeheerder en de vrijwilligers.

lees verder...
Vrijwilligers wedstrijd secretariaat gezocht
zaterdag 04-09-2021 - afkomstig van Bestuur

Herken jij jezelf in de volgende eigenschappen :
- gezellig
- gastvrij
- samen werken
Dan zoekt FC Almere jou!!

FC Almere is op zoek naar vrijwilligers voor zaterdag op het wedstrijd secretariaat.


Op zaterdag komen de scheidsrechters, teams van FC Almere en de tegenstanders zich aanmelden. Jij zorgt dat ze weten op welk veld ze spelen en welke kleedkamer ze hebben. In de rust zorg je voor limonade voor de teams en een hapje en drankje voor de scheidsrechters.

Wat ontvang jij als vrijwilliger wedstrijd secretariaat
- dankbaarheid
- een gezellig team van vrijwilligers
- een warme club
- begeleiding vanuit de club indien gewenst
-een vast contact persoon

Je maakt deel uit van een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de club en elkaar ondersteunen waar nodig.

We zoeken voor de zaterdag ochtend of zaterdag middag een enthousiaste vrijwilliger. Je kan zelf aangegeven welk tijdstip het beste uitkomt en in welke weken je wel of niet kunt helpen.

Ben je enthousiast en wil je graag helpen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt bij FC Almere, neem dan direct contact op via vrijwilligers@fcalmere.com voor een kennismakingsgesprek.

FC Almere

 

lees verder...
Berichtenbox FCA
maandag 23-08-2021 - afkomstig van Bestuur

Wordt lid van de berichten box App van FC Almere en blijf op de hoogte van al het nieuws
Meld je aan

lees verder...
Even voorstellen: Arno van As
vrijdag 20-08-2021 - afkomstig van Bestuur

Ik ben Arno van As, getrouwd met Awa en vader van 2 zoons, Tijan (11) en Sanna (8). Ik woon in Almere Buiten sinds 2009. In het dagelijkse leven ben ik Uitvoerder Verkeerstechniek bij Heijmans Wegspecialismen. Verantwoordelijk voor diverse verkeerskundige projecten, tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden, voorbereiding, uitvoering en financiële afhandeling.. Binnenkort mijn 25-jarig jubileum :-)

In 2017 kwam ik in aanraking met het Almeerse voetbal toen Tijan ging voetballen bij Sporting Almere. Al snel voelde ik me geroepen meer te doen voor de club, en dat resulteerde dat ik uiteindelijk wedstrijdsecretaris werd, alsmede teammanager, en daarnaast ook beheer en vele andere taken vervulde. Als vrijwilliger werkte ik ook mee aan de Holland Cup, tot ik benaderd werd om de Coördinatie voor Sporting Almere op me te nemen. Dat was een mooie uitdaging tot Covid-19 roet in het eten gooide en het toernooi gecanceld werd. Tot 2x toe. In 2021 nam ik afscheid van Sporting Almere, na 5 jaar waarin ik heel veel heb geleerd, met fantastische trainers heb samengewerkt, lief en leed gedeeld met fijne collega’s, en noodzakelijke collega’s. Ik ben en blijf Sporting Almere erkentelijk voor de kansen die zij mij gaven!

Inmiddels waren er gesprekken op gang gekomen met leden en vrijwilligers van FC Almere, na de vraag of ik hen van dienst kon zijn. Deze gesprekken, naderhand ook met het nieuwe bestuur waren prettig en over en weer was er een klik. De club “voelde” goed. Inmiddels zijn het bestuur en ik overeengekomen dat ik de Commissie Wedstrijdzaken, Scheidsrechterzaken en Accommodatie-beheer (WSA) mag gaan leiden. Inmiddels heb ik daar al enkele vrijwilligers voor benaderd. Vooral dat laatste is ook voor mij nieuw, maar ga met goede moed ook deze uitdaging aan. Daarnaast pak ik ook de Coördinatie van de Holland Cup weer op, nu voor FC Almere. Ik hou van een directe aanpak en verwacht nakomen van afspraken, maar ben daarentegen ook zeer flexibel en staat altijd open voor overleg, samenspraak en samenwerking. Ik ondersteun de visie en beleid van het bestuur en wil deze ook als zodanig uitdragen: FC Almere op weg naar professionalisering en van de club een club voor iedereen maken !! Ik heb er zin in om aan de slag te gaan.

Arno van As, Voorzitter Commissie Wedstrijdzaken, Scheidsrechterzaken en Accomodatiebeheer

lees verder...
Wintertoernooien FC Almere
vrijdag 13-08-2021 - afkomstig van Toernooizaken

In december en januari organiseren wij 4 toernooien voor de jeugd.

In december 2021 zijn de toernooien voor de jongens en in januari 2022 zijn de meiden aan de beurt.
We verwachten dat in elke poule minimaal een team van FC Almere mee zal doen. Dit wordt binnenkort door de coordinator van de betreffende categorie met de teams gecommuniceerd hoe dit in zijn werk gaat.

Instructie inschrijven

De inschrijvingen zijn ondertussen gestart voor deelnemers van ander verenigingen en wij hebben hier al veel positieve reactie op gehad. Kijk voor de voortgang op de volgende toernooi paginas, door op de bijbehorende links te klikken.

17 december 2021 - Wintertoenooi JO15, 16, 17 en 19

19 december 2021 - Wintertoernooi J-Onderbouw

07 januari 2022 - Wintertoernooi MO 15, 17 en 19

09 januari 2022 - Wintertoernooi M-Onderbouw

Tijdens deze toernooien spelen de O8, 9 en 10 6 tegen 6. De O11 en ouder teams spelen 8 tegen 8 op halve velden.

Instructie inschrijven

lees verder...
Denk aan je pasfoto!
maandag 05-07-2021 - afkomstig van Wedstrijdzaken

Tot 1 november is het nog mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Zorg daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging uiterlijk 31 oktober een correcte spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

lees verder...
Veel gestelde Vragen
dinsdag 01-06-2021 - afkomstig van Algemene zaken

KNVB assist website https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

raadpleeg regelmatig de nieuwe voorschriften en regels via de diverse sites
Corona voorschriften KNVB (versie 6 juli)


Mogen ouders naar trainingen komen kijken

Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.


Wedstrijdzaken.app
Alle informatie over de werkwijze vind je onder Voetbalzaken/MDWF

 


 

De Contributie bedragen voor het nieuwe seizoen
Kun je vinden onder het menu Ledenadministratie


Ledenadministratie spreekuur
Donderdagavond van :19:30 tot 20:30 uur


Waar vind ik de juiste contactgegevens?
Onder De menubutton Clubinfo zie je de contactgegevens van het bestuur, de ledenraad en alle bestaande commissies


Hoe verstuur ik een email naar het bestuur, de ledenraad of een commissie ?
Dit kan via het contactformulier (bovenaan de homepagina) of via de email adressen bij Clubinfo, ledenadministratie en andere organanen van de club.


Waar kan ik informatie vinden over inschrijven, overschrijven en uitschrijven?
Onder het menu Ledenadministratie staat alles vermeld over deze zaken


Waar vind ik de gegevens over onze Privacy Policy?
Via de button aan de rechterbovenkant op de homepagina en als menukeuze bij de Ledenadministratie gegevens.
Door het tekenen van het inschrijfformulier gaat u accoord met de privacy van FC Almere. De KNVB heeft haar eigen
policy en gaat ervanuit dat u ook daarvan op de hoogte bent.
 

lees verder...

scheduleAgenda
find_in_page
classStanden subtitlesProgramma featured_play_listUitslagen ondemand_videoNarrowcasting