Sportpark De Marken 81355 ES Almere

HomeDe ClubVrijwilligers

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE

Voor alle vrijwilligerszaken kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscommissie.
https://fcalmere.com/wp-content/uploads/2024/01/2021-profielfoto-160x160.jpg

VoorzitterDennis Smit

DE VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Wat doet de vrijwilligerscommissie?

De vrijwilligerscommissie houdt zich bezig met vrijwilligers vraagstukken in de breedste zin van het woord, en adviseert én rapporteert hierover aan het bestuur. Dat kan gaan over werving, selectie, waardering, maar ook invulling van taken, knelpunten en incidenten. De commissie beheert ook de functieomschrijvingen voor de diverse vrijwillgersfuncties binnen FC Almere.

Een functie- en/of taakomschrijving vergroot de duidelijkheid en maakt de vereniging beter bestuurbaar. Het is duidelijk wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken. Voor vrijwilligersbeleid is het belangrijk dat op schrift staat welke taakgebieden en welke taken bij een functie behoren. Op basis hiervan kan de vereniging gericht werven.

Een taakomschrijving geeft tevens inzicht in hetgeen iemand moet kunnen en willen om de betreffende functie uit te oefenen. Maar een taakomschrijving dient bijvoorbeeld ook als basis voor een functioneringsgesprek.
https://fcalmere.com/wp-content/uploads/2017/10/inner_illustration_01.png

Wil je lid worden van FC Almere?

FC Almere 2024 © Alle rechten voorbehouden.