Sportpark De Marken 81355 ES Almere

DAMESVOETBAL BIJ FC ALMERE

De dames en meisjes voetbal zit in de lift. FC Almere heeft zich ten doel gesteld om de dames en meiden vereniging van Almere en Flevoland te worden. Dames en meisjes uit Almere en omgeving worden in de gelegenheid gesteld de voetbalsport op prestatief en recreatief niveau te beoefenen.

Doelstellingen
De dames en meiden voetbal is volwaardig onderdeel binnen de voetbalsport van FC Almere. Op dit moment hebben we veel jeugdteams die geheel bestaan uit meiden.

FC Almere streeft ernaar om snel door te groeien naar minimaal 3 teams (in elke leeftijdscategorie) in competitie verband te hebben. Waarbij de 1e teams selectieteams zijn en het 2e en 3e team Breedtesport. De meisjes/dames krijgen beschikking over dezelfde faciliteiten als jongens/heren,

Selectieteams
Net als bij de selectieteams van de jeugd willen we een zo’n hoog mogelijk niveau nastreven.

De teams zullen altijd deelnemen aan de eigen georganiseerde toernooien. Deze gaan voor toernooien bij een andere vereniging. (In overleg met de coördinator kan hiervan af worden geweken)

De 1e teams moeten minimaal op het niveau 1e klasse gaan spelen. Om hier te komen moeten er faciliteiten gecreëerd worden (minimaal 2 x per week trainen).

Meisjes tot Onder 13 worden niet gedwongen om in een geheel meisjes team te spelen. FC Almere zal deze mogelijkheid wel bieden, maar ziet liever (net als de KNVB) dat er tot Onder 13 met jongens samen gespeeld wordt. Dit is beter voor hun ontwikkeling als voetbalster.

Hoe gaan we dit bereiken?

  • FC Almere draagt zorg voor voldoende en op vrouwen gericht kader, middels een aparte tak van sport binnen team voetbal.
  • FC Almere draagt zorg voor regelmatige wervingsacties, middels Facebook, Vriendinnen dagen, mailing, artikelen in de media etc.
  • De vereniging draagt zorg voor de aparte kleed en douche voorzieningen voor dames/meisjes.
  • Alle meisjes-en vrouwenteams beschikken over een eigen kleedkamer, die niet gedeeld wordt samen met een jongens-en/of gemengd team.
  • Meisjes die spelen in een jongensteam hebben de beschikking over een kleedruimte die afsluitbaar is.
  • Elk team beschikt bij voorkeur over 2 leiders.

Selectietrainer
Het wensenlijstje voor een selectietrainer is gering, maar bepalend voor het succes van een selectieteam van FC Almere. De trainers van respectievelijk de dames en meisjesteams zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen die gericht zijn op ontwikkeling en verbetering van de voetbalvaardigheden, waarbij dit voor de meisjesteams dient aan te sluiten op het voetbaltechnisch beleidsplan van FC Almere. Om het niveau van de trainingen voor de dames en meisjesteams wenselijk/aanvaardbaar niveau te brengen zijn capabele trainers nodig.

Belangrijk is dat de trainer gevoetbald heeft op redelijk niveau en bij voorkeur een aantal jaren bij FC Almere. Opleidingsniveau is minimaal Trainer-Coach III/ (UEFA C) is gewenst. De groep die de trainer traint, moet zich als collectief aantoonbaar ontwikkelen gaande het seizoen. Individuele speelsters trainen met plezier en maken de groei door om de volgende stap naar een opvolgend selectieteam.

Een selectietrainer valt onder de directe leiding van het hoofd jeugdopleiding en rapporteert aan hem op periodieke basis. Hij neemt actief deel aan periodiek overleg met overige selectietrainers en handelt op basis van dit voetbaltechnisch beleidsplan. De 1e trainer van selectieteams is verantwoordelijk voor de 2e trainer. Zij overleggen wekelijks en stemmen trainingsvormen af.

Indeling damesteams
Het 1e elftal wordt ingedeeld op sterkte (voetbaltechnische kwaliteit) en de overige speelsters zullen worden ingedeeld bij de overige elftalen. De indeling zal gemaakt worden, Hoofd Scouting, selectietrainer, HJO en team voetbal. Ook bij dames en meiden gaat gelden dat de 1e teams selectie zijn en de teams daaronder breedtesport. Doel is om te groeien naar 2 selectieteams per categorie.

Indeling meisjes teams
In principe worden alle meisjes in de categorieën MO13 en hoger ingedeeld in meisjesteams, waarbij er gestreefd wordt naar indeling in competities voor meisjesteams. Bij een uitdrukkelijke wens van de speelster en/of ouder/verzorger om in een jongensteam te worden geplaatst, wordt dit verzoek beoordeeld en beantwoord door de Coördinator. Zoals eerder beschreven worden meisjes tot Onder 13 niet gedwongen om in een geheel meisjes team te spelen. FC Almere zal deze mogelijkheid wel bieden, maar ziet liever (net als de KNVB) dat er tot de onder 13 met jongens samen gespeeld wordt. Dit is beter voor hun ontwikkeling als voetbalster.

Voor de dames 1 en 2, MO19, MO17 en MO15 zal er geselecteerd worden waarbij het 1e team het selectieteam is. Selecteren en indeling gaat in overleg tussen de HJO Dames en meiden, Hoofdtrainer Dames 1, en selectietrainers plaatsvinden. Evaluatie van het indelingsbeleid zal plaats vinden in december. De selectieprocedure is gelijk aan die van de Jeugd.

Ruim voor de zomerstop moet duidelijk zijn welke spelers in een selectieteam spelen. Het streven is om vóór 31 mei de selectieteams definitief te maken.

Er kan pas geselecteerd worden vanaf minimaal 3 teams per categorie.

Gewenst niveau dames en meisjesteams
Naast de selectieteams is er veel ruimte voor de breedtesport. Het recreatieve karakter hiervoor is uitgangspunt en de indeling voor de competitie zal hierop moeten aansluiten; een passend niveau. Dit uitgangspunt zal jaarlijks opnieuw worden beoordeeld en zo nodig worden bijgesteld. Het is vooral van belang om het plezier te combineren met ontwikkeling van de voetbalvaardigheden. Dit vraagt om goede begeleiding en training (bij voorkeur is de trainer ook actief als begeleider/coach) en een gepaste indeling in de competitie

Gedrag
Wanneer spelers zich in een seizoen gedragsmatig van een negatieve kant laten zien, dan moeten deze spelers niet in aanmerking komen voor een hoger team. Echter, we moeten ook een situatie voorkomen waarin alle ‘moeilijke’ meiden worden gedropt in de laagste teams. Moeilijk gedrag betekent dus ook niet dat een speler naar een lager team moet, maar wel dat een speler niet in aanmerking komt voor een hoger team. We willen negatief gedrag niet belonen. Een speler (en zijn ouders/verzorgers) zal hierover geïnformeerd worden door de trainer samen met de coördinator ten tijde van dit gedrag. Als na herhaaldelijke gesprekken/waarschuwingen geen verbetering ontstaat, kan besloten worden tot bovenstaande maatregel.

Wil je lid worden van FC Almere?

FC Almere 2024 © Alle rechten voorbehouden.