Sportpark De Marken 81355 ES Almere

JEUGDBELEID BREEDTESPORT

Doelstellingen
De ambitie is om iedere speler op een gezonde, zinvolle en aantrekkelijke manier de mogelijkheid te bieden de voetbalsport bij FC Almere te kunnen laten uitoefenen. Voor de breedtesport geldt presteren naar vermogen en op maat, maar vooral spelvreugde. Een optimale prestatie, zowel individueel als per team, staat bij het recreatieve voetbal niet centraal. Dat betekent niet dat het bij het recreatieve voetbal alleen plezier in het voetbal centraal staat. Ook bij het recreatieve voetbal staat naast dat plezier de ontwikkeling als voetballer centraal. Ook recreatieve teams vinden het immers leuk als ze wedstrijden winnen en kampioen worden! Ook recreatieve teams krijgen training van goed willende ouders, maar waarbij het streven is die te laten geven door opgeleide trainers.

Randvoorwaarden vanuit FC Almere zijn dan ook:

  • Met plezier en enthousiasme kan de voetbalsport worden uitgeoefend.
  • De jeugdspeler kan zich ontwikkelen, zowel prestatief als recreatief.
  • Er wordt met respect en obv waarden en normen met elkaar samengespeeld en omgegaan.
  • De jeugdspeler blijft ook op latere leeftijd verbonden aan de club in welke vorm dan ook (toeschouwer, speler, coach, trainer, leider etc.).
  • Middels het interne “train de trainer” programma zullen we breedtesport trainers naar een hoger niveau te brengen.

We streven ernaar om elke speler een voetbalcarrière op maat aan te bieden van het laagste tot het hoogste niveau en voor alle leeftijdscategorieën.

Alle breedtesport teams zullen altijd deelnemen aan de eigen georganiseerde toernooien. Deze gaan voor toernooien bij een andere vereniging. (In overleg met de coördinator kan hiervan worden afgeweken).

Geen selectiespeler, of wel?
Voor recreatieve teams gaat het minder om de prestaties, meer om het plezier. Bij FC Almere worden juist ook deze teams goed getraind en begeleid. Enkele spelers in deze teams ontwikkelen zich mogelijk tot nieuwe selectiespelers. Zij worden gevolgd door de selectietrainers en interne scouts om hen mogelijk in een hoger team te plaatsen.

Niet selectie elftallen
Geen specifieke doelstelling maar niveau passend bij de capaciteiten van het betreffende elftal. Dit staat of valt met de kwaliteit van de spelersgroep en kan dus per seizoen verschillen.

Het plezier in de voetbalsport staat centraal. Teams zullen op niveau worden ingedeeld in diverse klassen. Elke speler moet op zijn niveau het voetbalspel kunnen beoefenen binnen FC Almere, waarbij continu plezier in het voetballen en het zich prettig voelen bij onze vereniging voorop staat. Elk lid wordt geacht minimaal 1x (van de 2x) te trainen op de beschikbare trainingsavonden in de week. Voorwaarde is dat er van vaste en brede teams (minimaal 16 spelers) sprake is. De leider(s) mogen spelend lid zijn (alleen bij de senioren). De grensrechter mag uit de wisselspelers gekozen worden.

Wie maken de indelingen?
De meeste ouders vinden dat hun kind wel voldoet aan de selectiekenmerken. En toch vinden we bij FC Almere dat niet iedereen in aanmerking komt. In tegendeel, het is uitzonderlijk om in een Selectieteam te spelen. Selecteren doen we niet willekeurig. Interne en externe scouts brengen spelers in beeld, samen met Hoofd jeugdopleiding, selectietrainers, coördinator (adviserend), maken gezamenlijk de indeling. Scouting is eindverantwoordelijk.

Scouting
Dit seizoen gaan we van start met de intensivering van de interne scouting. Interne scouting betekent dat er meerdere momenten door verschillende mensen wordt gekeken naar spelers die al bij FC Almere spelen. Zogenaamde interne scouts zullen het hele seizoen voornamelijk op zaterdagen langs het veld staan om spelers te beoordelen tijdens wedstrijden. Zij kunnen dit ongericht doen (alle spelers bekijken) of gericht doen (1 of 2 spelers in het bijzonder beoordelen). Dit doen zij zowel bij selectie als breedtesport teams.

Teams bij elkaar houden
Zeker bij lagere pupillen-en juniorenteams bestaat vaak de wens om als team bij elkaar te blijven. Hier wordt altijd rekening mee gehouden. Dit geldt alleen voor breedtesport teams.

Spelers die individueel er bovenuit steken in deze teams behouden de mogelijkheid, wanneer ze dat zelf ook willen, naar een hoger te team te gaan. Door de wens bij elkaar te blijven, is het voor deze teams niet altijd mogelijk om door te stromen naar een hoger team, en zal soms zelfs een stapje terug moeten worden gedaan. Dit is een individuele wens van een compleet team en wordt per geval bekeken door de scouting en in overleg met de desbetreffende trainer.

Trainingsstructuur
De recreatieteams krijgen indirect de trainingsmethode mee die bij de selectieteams als basis worden uitgevoerd. Aan de hand van de leeftijden is het belangrijk dat de trainers weten hoe een kind benaderd en getraind moet worden, dat komt uitgebreid naar voren gedurende de clinics.

HJO, coördinatoren en de selectie trainers met een Trainer-Coach III/ (UEFA C) hebben hier een belangrijke rol in.

Wisselbeleid
In de breedtesportteams hebben alle spelers evenveel recht op het spelen van wedstrijden. De trainer hanteert een evenwichtig wisselsysteem, zodat elke speler evenveel speeltijd krijgt. Het is aan de trainer zelf of hij door wisselt of dat hij het halve wedstrijd wissel (per toerbeurt) hanteert.

Lenen van spelers van een ander team
Wanneer een team te weinig spelers heeft, bijvoorbeeld door blessures, schorsingen of afmeldingen, is het soms nodig om spelers van een ander team te ‘lenen’. Hier is vaak veel onduidelijkheid over En daardoor ook vaak veel irritatie. Daarom moet het duidelijk zijn welke procedure gevolgd moet worden. Dit moet in overleg tussen de coördinatoren, trainers andere teams worden geregeld.

Gedrag
Wanneer spelers zich in een seizoen gedragsmatig van een negatieve kant laten zien, dan moeten deze spelers niet in aanmerking komen voor een hoger team. Echter, we moeten ook een situatie voorkomen waarin alle ‘moeilijke’ jongens worden gedropt in de laagste teams. Moeilijk gedrag betekent dus ook niet dat een speler naar een lager team moet, maar wel dat een speler niet in aanmerking komt voor een hoger team. We willen negatief gedrag niet belonen. Een speler (en zijn ouders/verzorgers) zal hierover geïnformeerd worden door de trainer samen met de coördinator ten tijde van dit gedrag. Als na herhaaldelijke gesprekken/waarschuwingen geen verbetering ontstaat, kan besloten worden tot bovenstaande maatregel.

Wil je lid worden van FC Almere?

FC Almere 2024 © Alle rechten voorbehouden.