Sportpark De Marken 81355 ES Almere

HomeDe ClubLidmaatschap

LIDMAATSCHAP

De contributiebedragen voor het seizoen 2023/2024 zijn als volgt vastgesteld:

O6
133
O7/O8/O9
265
O10/O11
271
O12/O13
277
O14/O15
288
O16/O17
294
O18/O19
299
Senioren
299
Veteranen
260
Vrouwen 30+
124
G-voetbal
232
Trainend lid
116
Selectiebijdrage
116
Inschrijving
25
Teamfactuur *
MAATWERK
Vrijwilligersbijdrage
Deze kan worden terugverdiend door vrijwilligerswerk te verrichten.
50

Ik kan mijn factuur niet in één keer betalen
Kan je de factuur niet in één keer betalen tref dan een betalingsregeling met de penningmeester. De betalingsregeling mag maximaal 10 maanden duren, afhankelijk van wanneer deze wordt aangevraagd.

Voorwaarden aan een betalingsregeling

  1. Een betalingsregeling kan alleen aangevraagd worden als de termijn van de factuur nog niet verlopen is. Ontvang je bijvoorbeeld op 1 april de factuur, zorg dan dat je betalingsregeling uiterlijk voor 30 april is aangevraagd. Na deze termijn kun je geen betalingsregeling meer treffen.
  2. Een betalingsregeling is pas officieel als je een overeenkomst hebt getekend en als de eerste termijn is voldaan.
  3. Als de betalingsregeling is getroffen ontvang je iedere maand een herinnering voor de betaling van die maand. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de termijnfacturen en wel voor de 1e van de nieuwe maand. Betaal je niet op tijd dan vervalt de betalingsregeling en dien je het restant van de termijnen in één keer te betalen. Wij adviseren dan ook een automatische betaling in te stellen bij je bank.
  4. Voor iedere termijn betaal je €2,50 aan administratiekosten. Bij overeenkomen van de betalingsregeling kun je het aantal termijnen waarin je wilt betalen opgeven. Betaal je dus in 10 termijnen dan zijn de bijkomstige administratiekosten in totaal €25.
  5. Als er in het verleden betalingsproblemen zijn geweest dan kan het zijn dat je betalingsregeling geweigerd wordt of dat wij het aantal termijnen waarin betaald kan worden verkorten.

Betalingstermijnen
Er kan in maximaal 10 termijnen worden betaald.

1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-1, 1-2 en 1-3

Betalingsregelingen overzicht:
1-4 | 10 termijnen
1-5 | 10 termijnen
1-6 | 9 termijnen
1-7 | 8 termijnen
1-8 | 7 termijnen
1-9 | 6 termijnen
1-10 | 5 termijnen
1-11 | 4 termijnen
1-12 | 3 termijnen
1-1 | 2 termijnen
1-2 | 1 termijnen

Betalen per iDEAL niet meer mogelijk
De betalingsregeling is een extra service van FC Almere richting haar leden. Wij willen de kosten voor onze leden zo laag mogelijk houden en de iDEAL transactiekosten worden niet meer gedekt door de administratiekosten die wij in rekening brengen.

Stel dus zelf een automatische betaling in bij je bank zodat je altijd op tijd bent met betalen.

Teamfactuur
Voor de breedtesport senioren/veteranen teams is er teamfactuur. FC Almere biedt een korting en in ruil daarvoor verzorgen de teams zelf hun betalingen.

Een teamfactuur is geen verplichting. Indien een team zich niet wil verbinden aan de voorwaarden kan een team ervoor kiezen om ieder voor zich de contributiefactuur te betalen. Als wij niet tijdig een teamlijst doorkrijgen gaan wij er dan ook vanuit dat het team geen gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid.

Voor 1 juni van het lopende seizoen willen wij van reeds ingeschreven leden weten of ze in het daarop volgende seizoen gebruik willen maken van deze regeling. M.a.w. zorg als team dat de lijst met teamleden op 1 juni bekend is bij de penningmeester.

De penningmeester zal aansluitend een teamfactuur opmaken die vervolgens voor 31 juli voldaan moet zijn.

Herinneringen en aanmaningen
Soms komt het voor dat individuele spelers alsnog een persoonlijke contributiefactuur of een herinnering krijgen. Maakt jouw team gebruik van de teamfactuur dan kun je deze als niet verzonden beschouwen.

Overige voorwaarden

  1. De teamfactuur dienst ineens betaald te worden voor de vervaldatum. De teammanagers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig innen van de bedragen bij hun teamleden.
  2. De ledenlijst voor de teamfactuur wordt per e-mail kenbaar gemaakt bij de penningmeester.
  3. Gedurende het seizoen bestaat er de mogelijkheid het team aan te vullen tot maximaal 25 leden. Onderlinge verrekening van bedragen is wederom de verantwoordelijkheid van het team zelf.
  4. Iedere speler ongeacht of deze speelt of traint dient ingeschreven te staan bij de vereniging.
  5. Iedere speler binnen het team is individueel verantwoordelijk voor het vervullen van de vrijwilligerstaken. Hier is geen collectieve regeling voor.

Wil je lid worden van FC Almere?

FC Almere 2024 © Alle rechten voorbehouden.