Uitgangspunten Vrijwilligers

Vrijwilligers informatie/Informatie/Uitgangspunten Vrijwilligers

  Wat verwacht de club van een vrijwilliger ?

Wij verwachten als club van een vrijwilliger dat hij de verantwoording draagt voor een functie die hij als vrijwilliger aanvaardt. Hierbij maakt het geen verschil of het gaat om een jeugdleider die twee trainingen per week verzorgt en op zaterdag een wedstrijd begeleidt of een vrijwilliger die in de Kantine meehelpt . 

Afspraak is afspraak. Je komt je afspraken na en als dit niet lukt, laat je dit weten en maak je hierover afspraken. 

Naast de uitvoering van taken, is er altijd aandacht voor de normen en waarden binnen de club. Zeker waar gewerkt wordt met jeugd. Jeugd ontwikkelt zich, leert iedere dag. Tal van zaken beïnvloeden de opvoeding en ontwikkeling van een jeugdlid. De voetbalclub is daar zeker geen uitzondering op. De jeugd moet bij ons leren wat wij ‘normaal’ en zeker wat we niet ‘normaal’ vinden.

Maar dit geldt zeker ook voor senioren. Elkaar aanspreken op wat wel en niet kan, hoort bij vrijwilligerswerk. Dat geldt voor bestuursleden en kader van jeugd en senioren, maar ook voor andere vrijwilligers. Overigens geldt dit ook voor leden, ouders: feitelijk alles en iedereen op de club.

 Wat mag de vrijwilliger van de club verwachten?

Op de eerste plaats mag een vrijwilliger verwachten dat de club duidelijk omschreven heeft wat bij een vrijwilligersfunctie hoort. Daarom zal de club een overzicht opstellen van alle vrijwilligersfuncties binnen de club met een omschrijving van taken.

In overleg kan in de toekomst altijd afgesproken worden dat bepaalde taken behorend bij een functie – al dan niet tijdelijk – op een andere wijze worden ingevuld. Daarmee is duidelijk wat van een vrijwilliger wordt verwacht.

Het bestuur heeft de taak om de vrijwilligers zo te ondersteunen dat zij goed hun werk kunnen doen. Dit kan van alles en nog wat inhouden. Denk hierbij aan ballen bij de training,  maar ook cursussen of zelfs een budget om een activiteit uit te voeren. Afhankelijk van de vrijwilligersfunctie kan dit zeer verschillen. Het bestuur zorgt voor de  faciliteiten die nodig zijn om een functie te kunnen vervullen. Wanneer een vrijwilliger aanvullende hulp nodig heeft, wordt per situatie bekeken of aan deze vraag kan worden voldaan. Declaraties voor faciliteiten worden alleen vergoed, wanneer daarover afspraken zijn gemaakt.

Overleg en communicatie. Het bestuur moet zorgen dat er sprake is van overleg en communicatie met de vrijwilligers.
Dit is nodig om te bekijken of ‘we nog op de goede weg zitten’ maar dit is ook nodig om te achterhalen of er extra faciliteiten nodig zijn. Verder biedt dit de mogelijkheid aan de vrijwilliger om zijn ervaringen te delen, vragen te stellen etc.

De manier waarop overleg en communicatie plaatsvindt kan verschillen per vrijwilligersfunctie. Bij de jeugdleiders gaat dit bijvoorbeeld door periodieke overleggen met meerdere jeugdleiders tegelijk. Bij bepaalde functies zal het vooral een tussentijds praatje zijn om te bekijken hoe de zaken lopen. 

Een ding is wel duidelijk: we willen niet naar een organisatie die functioneringsgesprekken houdt met de vrijwilligers. Dit vinden we nu een te vergaande vorm voor onze vrijwilligersorganisatie. 

Waardering
Bij de uitgangspunten is dit al genoemd. De club zet zich in om de vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen. Dit vindt in ieder geval plaats in de vorm van een jaarlijkse vrijwilligersavond. Daarnaast moet er tussentijds aandacht bestaan om het werk te waarderen. Dit kan in de vorm van een schouderklopje, een bemoedigend woordje of anders.

Bij uitzondering worden vrijwilligers bedankt bij officiële of minder officiële gelegenheden (bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering of seizoensafsluiting). Dit ter beoordeling aan het bestuur (of na een tip van een lid).