Coordinator

Vrijwilligers informatie/Functies Vrijwilligers/Voetbalzaken/Coordinator

Coördinator ( vrijwilligersvergoeding )

Taken

-          Organiseren bijeenkomsten leiders

-          Voorbereiden en bijwonen overleg jeugdcommissie

-          Uitdragen en uitvoeren  Voetbalbeleid  

-          Verzorgen indeling jeugdteams breedtesport  in overleg met jeugdleiders en bestuurslid voetbalzaken , Scouting

-          Communicatie met jeugdleiders en ouders

-          Bewaken waarden en normen binnen de club

-          Ondersteuning bij opstellen oefenprogramma’s voor de jeugd

 

Coordineert in de meeste gevallen 1 of meerdere leeftijdscategorieen (O11, O13, O15 etc)
Werkt nauw samen met de teammanagers en trainers van de teams en de overige commissies.

Tijd: enkele uren per week (afhankelijk van de hoeveelheid teams)