Vrijwilligerszaken

Vrijwilligers informatie/Functies Vrijwilligers/Algemeen/Vrijwilligerszaken

De vrijwilligers Commissie beheert de taakomschrijvingen voor de diverse commissies en rapporteert regelmatig het bestuur waar de knelpunten zitten en het oplossen ervan.

Een taakomschrijving vergroot de duidelijkheid en maakt de vereniging beter bestuurbaar. Het is duidelijk wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken. Voor vrijwilligersbeleid is het belangrijk dat op schrift staat welke taakgebieden en welke taken bij een functie behoren. Op basis hiervan kan de vereniging gericht werven:

Een taakomschrijving geeft inzicht in hetgeen iemand moet kunnen en willen om de betreffende functie uit te oefenen. Maar een taakomschrijving dient bijvoorbeeld ook als basis voor een functioneringsgesprek.Beleidsplan vrijwilligerscommissie.docx

Boekhouding
VOG

Privacy
Vrijwilligers