Schoonmaker

Vrijwilligers informatie/Functies Vrijwilligers/Accomodatie/Schoonmaker

Taken

• Schoonhouden van de kantine, toiletten, keuken en kleedlokalen (uitgezonderd de bar en keukenapparatuur)

•Wassen en drogen van de wedstrijdkleding en verdelen over de wedstrijdtassen

•Zorgen voor aanwezigheid van voldoende schoonmaalmiddelen (schoonmaak, waspoeder etc.)

•Communicatie met kantinemedewerksters  over naleving van gemaakte afspraken