Agenda Direct lid worden Word vrijwilliger! Facebook logo
FC Almere
Agenda Word vrijwilliger!Direct lid worden
Vrijwilligers informatie/Beleidsplan Vrijwilligers

Beleidsplan Vrijwilligers

1.         Inleiding

Onze voetbalclub drijft op de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is het realiseren van onze doelstelling, namelijk voetballen voor heren, dames en jeugd, niet mogelijk. Wij streven er naar om het voetballen zo aantrekkelijk mogelijk en voor zover mogelijk voor iedereen bereikbaar te maken.

Door de groei, die we bij de jeugd nog steeds doormaken, het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben om zich in te zetten voor het vrijwilligerswerk, is het voor onze vereniging noodzaak om tot een goed vrijwilligersbeleid te komen. Dit om te zorgen dat onze club in de toekomst verzekerd is van voldoende vrijwilligers die nodig zijn voor het voortbestaan van onze vereniging.

Om die reden heeft het bestuur besloten om een beleidsplan vrijwilligersbeleid op te stellen. 

Aanleiding en doelstelling voor het vrijwilligersbeleidsplan

Fc Almere kan niet zonder vrijwilligers. Toch is het niet eenvoudig om steeds weer voldoende vrijwilligers te vinden om alle taken in de vereniging te laten verrichten.

Doel van het vrijwilligersbeleidsplan is het behouden van de huidige vrijwilligers en aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Dit willen we bereiken door:

•  Inzicht en duidelijkheid te geven in wat van een vrijwilliger wordt verwacht

•  Inzicht en duidelijkheid te geven wat een vrijwilliger van de club mag verwachten

• Inzicht en duidelijkheid te geven met betrekking tot vergoedingen

 

 

 

2.         Visie op vrijwilligerswerk en vrijwilligers

Om het voetballen voor iedereen (prestatief of recreatief, senior of junior, heer of dame) mogelijk te maken, is de inzet van vrijwilligers nodig. Daarom is en blijft de club op zoek naar vrijwilligers. Maar: vrijwillig wil niet zeggen vrijblijvend. Als iemand ‘ja’ tegen iets zegt, moet duidelijk zijn waaraan hij begint, wat van hem wordt verwacht, maar tegelijkertijd mag de club verwachten dat een vrijwilliger zijn afspraken nakomt en als vrijwilliger doet wat van hem wordt verwacht. 

De afgelopen jaren hebben wij ondervonden van vrijwilliger steeds moeilijker te vinden zijn . En daarom is er besloten om vanaf het seizoen 2017-2018 te gaan werken met een vrijwilligersbijdrage .

De hoogte hiervan is 50 euro per gezin en kan terugverdient worden door vrijwilligerswerk voor onze club te verrichten .

De vrijwilliger mag in ieder geval duidelijkheid verwachten van de club. Daarnaast moeten we als club zorgen dat een vrijwilliger goed wordt gefaciliteerd om ‘zijn’ werk te doen. Daar ligt een taak bij het bestuur om daar voor te zorgen.

Daarnaast mag de club van de vrijwilliger verwachten dat hij de taken uitvoert die bij een functie of rol horen. Daaraan kan de vrijwilliger alleen voldoen als duidelijk is wat bij een taak of rol hoort. Naast de uitvoering zijn aspecten als gedrag, waarden en normen van belang.

Van belang bij dit alles is dat vrijwilligers taken uitvoeren die bij de vrijwilliger horen, die hij graag doet en waar hij of zij waardering uit behaalt. In het belang van de club, en in het belang van de vrijwilliger zelf.

 

3.         Uitgangspunten

-          Fc Almere heeft een sportieve doelstelling, maar vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar in bij en hebben daar zelf ook baat bij.

-          Fc Almere  gaat vanaf seizoen 2017-2018 werken met geldelijke vergoedingen voor het vrijwilligerswerk wat benoemt is hieronder . Wij vinden dat deze verder reiken dan het karakter van vrijwilligerswerk.

• Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij zich houdt aan de algemeen geldende regels en normen en waarden van de voetbalclub. Zie hiervoor de gedragsregels van de vereniging. Een vrijwilliger die een taak verricht, draagt daarvoor ook de verantwoordelijkheid: er is geen sprake van vrijblijvendheid

• Wij verwachten dat ouders van jeugdeden zoveel als mogelijk helpen bij de club en ondersteuning bieden .

• Het bestuur zorgt dat vrijwilligers goed gefaciliteerd worden in het uitoefenen van hun functie. Naast de aanwezige faciliteiten, stimuleert en financiert de club cursussen.

• De club zorgt dat functies goed omschreven zijn, zodat duidelijk is welke taken tot het pakket van een vrijwilliger behoren.

• De club zet zich in om de vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen. Dit vindt in ieder geval plaats in de vorm van een jaarlijkse vrijwilligersavond. Daarnaast moet er tussentijds aandacht bestaan om het werk te waarderen.Dit alles maakt dat het leuk moet zijn om een vrijwilligersfunctie bij Fc Almere uit te voeren.