Sponsor Informatie

Sponsoren/Sponsor Informatie

SPONSORING FC ALMERE

Sponsoring is onmisbaar voor een sportvereniging. Dit geldt ook voor FC Almere.

Sportsponsoring straalt een maatschappelijke en sociale betrokkenheid uit, alsmede een  wisselwerking tussen het bedrijfsleven, de middenstand en de vereniging.

FC Almere heeft een sponsorcommissie die onder andere als doel heeft een wisselwerking tussen de behoeften van sponsor en voetbalvereniging op elkaar af te stemmen. Sponsoring is voor de vereniging natuurlijk van essentieel belang om financieel gezond te blijven en voor de continuïteit / voortbestaan van de vereniging te zorgen.

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen die voor beide partijen voordelig dient te werken. De sponsor investeert/ geeft geld of goederen en diensten aan de vereniging. In ruil daarvoor verleent de vereniging een tegenprestatie die de sponsor helpt bij het bereiken van zijn doelen. Een donatie of een gift is uiteraard altijd welkom, maar hier zal geen tegenprestatie van de vereniging tegenover staan. 

Voor sponsor overeenkomsten waarbij onkosten, door de verenging moeten worden gemaakt, om de reclame-uitingen ter vervaardigen zal er minimaal een drie (3) jarig contract tussen partijen afgesloten worden. Denk hierbij aan hoofd- en sub-sponsoren, kledingsponsor en sponsordoeken/-borden langs de velden.

Ten behoeve van Social Media (w.o. Narrowcasting, facebook, Instagram, clubwebsite), sponsoren materialen/ attributen zullen per jaar afspraken worden gemaakt.

Daarnaast zijn er altijd gerichte (vaak eenmalige) acties waarvoor sponsors gezocht worden, o.a. diverse voetbaltoernooien, sponsor lopen en andere events of voor het opknappen van het sportcomplex/ -accommodatie. Hiervoor zullen specifieke afspraken gemaakt worden tussen de sponsor en de vereniging. 

Een langere termijn sponsor heeft voor de vereniging het voordeel van de zekerheid van inkomsten en voor de sponsor is de investering aantrekkelijker als deze langer onder de aandacht blijft.

Als er behoefte is voor een sponsor om FC Almere te sponsoren dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden en opties samengesteld. De mogelijkheden en opties zijn uiteraard bespreekbaar en te combineren en of op basis van specifieke wensen van de sponsor daar waar mogelijk aan te passen.

Wij komen graag met u in gesprek om de verschillende mogelijkheden door te nemen.

Voor meer informatie of een afspraak, neem dan contact met sponsorzaken@fcalmere.com.

PROTOCOL SPONSORING KLEDING/ MATERIALEN/ATTRIBUTEN BIJ FC ALMERE

Dit protocol bevat afspraken en regels die gelden ten aanzien van het sponsoren van voetbalteams en de verkoop, gebruik en beheer van FC Almere kleding en overige voetbal materialen/ attributen. Alle leden of degene die een functie of begeleidende taak hebben binnen de voetbalvereniging, dienen zich te houden aan deze regels. Indien zich bij de uitvoering een geschil voordoet, wordt het geschil voorgelegd aan de sponsorcommissie en of het algemeen bestuur om tot een onafhankelijke oplossing te komen. Van de bestuursleden wordt verwacht de richtlijnen te hanteren en uit te voeren.

DE VOLGENDE RICHTLIJNEN ZIJN VAN TOEPASSING:

 1. Alle sponsor- en reclame-uitingen moeten voldoen aan de richtlijnen van FC Almere en KNVB. De richtlijnen worden beoordeeld en bewaakt door de sponsorcommissie van FC Almere.
 2. Voor selectieteams van FC Almere gelden eventuele aparte afspraken met betrekking tot sponsoring die in overleg en in overeenstemming ingevuld en uitgevoerd worden door  sponsorcommissie van FC Almere.
 3. Sponsoring kan/ mag alleen onder de volgende voorwaarden:
 1. Het is niet toegestaan de kleding/ materialen/ attributen zonder goedkeuring van en via de sponsorcommissie te voorzien van commerciële uitingen, logo's, etc.
 2. Het aanschaffen/bestellen van de verenigingskleding en merchandise in het bijzonder, geldend  voor alle geledingen van FC Almere, is voorbehouden aan de sponsorcommissie. Zonder de goedkeuring van de sponsorcommissie kan geen bestelling/levering plaatsvinden.
 3. Het gebruik van het FC Almere logo is uitdrukkelijk voorbehouden aan de sponsorcommissie c.q. rechthebbende. Zonder toestemming van de sponsorcommissie is het gebruik van het FC Almere logo niet toegestaan. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) van het FC Almere logo en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient vooraf toestemming verkregen en verleend te worden door de sponsorcommissie.
 4. De leverancier van FC Almere (Sportpaleis Sport2000) is verantwoordelijk voor het vervaardigen, produceren en leveren van de kleding, materialen, attributen en eventuele bedrukkingen (o.a. bedrijfslogo, clublogo, nummers, initialen etc.). Daarnaast zorgt de leverancier voor een juiste financiële afwikkeling naar en met  de penningmeester van FC Almere.

 

AANVULLENDE RICHTLIJNEN SPONSORING TEAMKLEDING:

Vaak komen bij ons vragen binnen van teams die aanvullende kleding willen bestellen of gesponsorde teamkleding krijgen aangeboden. Binnen de overeenkomst met onze kledingleverancier Hummel, sportzaak Sportpaleis Sport2000 (hierna: Leverancier) zijn hiervoor zeker mogelijkheden.

De regels die gelden zijn als volgt:

 1. Presentatiepakken, trainingspakken, tenues, jassen of andere additionele teamkleding (waaronder tassen) (hierna: FC Almere Clubcollectie) kunnen zonder tussenkomst van FC Almere met 5% korting over de winkelverkoopwaarde worden aangeschaft bij de leverancier te Almere-stad.
 2. U kunt ook de bestelling door de vereniging laten verzorgen, de vereniging biedt u 10% korting over de winkelverkoopwaarde, u kunt uw bestelling plaatsen via sponsorzaken@fcalmere.com.
 3. Het FC Almere logo is standaard op het shirt bedrukt, niet op de overige kleding, tenzij de kleding wordt aangeschaft via de club of de leverancier.
 4. Bedrukking van het FC Almere logo en sponsorlogo en overige gewenste bedrukkingen (o.a. rugnummers, namen, initialen e.d.) wordt verzorgd door de leverancier (Sportpaleis Sport2000). Kosten hiervoor komen voor rekening van de sponsor.
 5. Het is niet mogelijk om kleding van de FC Almere Clubcollectie elders te bestellen dan via de vereniging en of de leverancier.
 6. Daarnaast dient alle FC Almere Clubcollectie kleding verplicht voorzien zijn van het FC Almere clublogo en het Hummellogo. Deze zijn exclusief en alleen door FC Almere Clubcollectie en door de Leverancier te gebruiken.
 7. De mogelijkheden voor aanvullende teamsponsoring zijn:

Training jacket, sweater, shirt, zip top

Maximaal 2 sponsors (borst/rug)

Inloopshirt

Maximaal 2  sponsors (borst/ rug)

Jas/regenjack

Maximaal 2  sponsors (borst/ rug)

Tassen

Maximaal 1 sponsor logo

 1. Gebruiksrecht/eigendom
 1. Een (kleding) Sponsor verleent, na ondertekening, en gedurende de looptijd, van de Overeenkomst, de Vereniging een gebruiksrecht van de kleding (inclusief eventuele bedrukking).
 2. Sectie a geldt niet voor de ter beschikking gestelde (selectieteam) shirts waar een sponsor zijn sponsorlogo op heeft bedrukt, deze shirts blijven te allen tijde eigendom van de Vereniging.
 3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal de sponsor de kleding beschikbaar stellen aan de Vereniging. De sponsor aanvaard middels deze clausule, dat de kleding niet tussentijds, ongeacht de redenen, door de sponsor, opgeëist kan worden. Na deze periode zullen partijen in overleg treden over het toekomstig gebruik van de kleding aangevuld met passende overeen te komen voorwaarden. De gesponsorde kleding blijft gedurende de contractperiode alleen beschikbaar voor het gesponsorde team.
 4. De secties a t/m c gelden, met terugwerkende kracht, voor alle reeds gesloten /overeengekomen overeenkomsten/ contracten met sponsors.