FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier Agenda
Ledenadministratie/Selectiebijdrage FCA

Selectiebijdrage FCA

Selectiebijdrage

Een vereniging heeft geen winstoogmerk. De contributie wordt besteed aan het betalen van de vaste lasten van de vereniging. De kosten van de vaste lasten en extra’s die de vereniging aanbiedt zoals, evenementen, toernooien en trainingsmaterialen, worden niet gedekt met de contributie. Hierdoor is de vereniging afhankelijk van sponsoren. Als er meer geld binnenkomt bij de vereniging kunnen wij meer activiteiten laten plaatsvinden en extra’s aanbieden aan leden, vrijwilligers, trainers en verbeteringen aan de accommodatie aanbrengen.  

Daarnaast wordt er voor selectiespelers een selectiebijdrage gefactureerd.
Deze bijdrage is berekend op de kosten die de er worden gemaakt voor de selectie teams.

Het Selectiebudget bevat de volgende kosten:

Het selectiebudget delen wij door het aantal spelers dat de selectiebijdrage betaalt.
In seizoen 2021-2022 komen wij uit op €142,54 per selectie lid.
U betaalt €100 euro.
Omdat FC Almere investeert in haar jeugd betalen wij €42,54 per lid vanuit de vereniging.

Voor dit seizoen komt er zeer binnenkort een nieuw wedstrijdshirt beschikbaar.
Zoals u hierboven kunt lezen wordt het wedstrijdshirt per 3 jaar berekent in de selectiebijdrage.

Selectiespeler

In de selectie spelen is een privilege. U of uw kind zijn hiervoor uitgekozen om het talent voor voetbal. Wij investeren hierin en u investeert mee door middel van uw selectiebijdrage.

Indien u deze investering niet wilt maken zullen wij u of uw kind in de breedtesport plaatsen. Iemand anders kan dan de selectie plaats innemen. Indien er een team is dat ervoor kiest deze investering niet te maken kiezen wij ervoor om het team door te laten gaan voor een breedtesport team.

Indien er ondanks bovenstaande uitleg nog vragen zijn kunt u zich wenden tot uw coördinator of Hoofd Jeugd Opleiding van de categorie waarin uw kind speelt..

Met vriendelijke groet,

Het bestuur