FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier Agenda
Ledenadministratie/Opzeggen en overschrijving

Opzeggen en overschrijving

Opzeggen van het lidmaatschap

Opzeggen dient te geschieden voor 31 mei van elk jaar. Bij opzeggingen na 31 mei, maar voor 1 augustus brengt FC Almere u € 30,- kosten in rekening. (Afdracht van gelden aan de KNVB en voor de werkzaamheden die zijn verricht met bijvoorbeeld het maken van teamindelingen).

Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk bij voorkeur per email naar:

ledenadministratie@fcalmere.com

of per aangetekende brief naar:
FC Almere
t.a.v. De Ledenadministratie
Postbus 50141
1305 AC Almere

Bank: IBAN NL16RABO0339987774


FC Almere stelt het op prijs als u bij de opzegging de reden van uw besluit kenbaar maakt. Dit kan de vereniging helpen in de toekomst beter met de wensen van leden om te gaan.

LET OP: wanneer na 1 augustus of helemaal niet wordt opgezegd, bent u de volledige contributie verschuldigd. Bij niet betaling hiervan, zullen wij een incassobureau inschakelen en geen medewerking verlenen voor een eventueel overschrijvingsverzoek.

De afmelding is pas officieel zodra u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de ledenadministratie.

 

Overschrijving van FC Almere naar een andere vereniging

Overschrijving kan plaatsvinden als aan alle verplichtingen is voldaan, zoals het voldoen van de volledige contributie, het voldoen van boetes, het voldoen van kosten behorende bij het verdwijnen of kapot gaan van kleding of andere materialen die, bijvoorbeeld via sponsorschap, aan het lid ter beschikking zijn gesteld.

de procedure is als volgt:
- De speler zegt zijn lidmaatschap op bij de huidige (latende) vereniging
- De speler dient zich aan te melden bij zijn nieuwe (ontvangende) vereniging
- Via de KNVB krijgt de latende vereniging bericht dat de speler is ingeschreven bij de ontvangende vereniging. In dit bericht wordt gevraagd of er bezwaar is tegen de inschrijving bij de ontvangende vereniging.
- De overschrijving is geregeld als voldaan is aan de voorwaarden van geen bezwaar: alle financiële verplichtingen dienen te zijn voldaan; de spelerspas in bezit latende vereniging en het lid (of diens ouder(s)/verzorg(st)er(s)) hebben tijdig en schriftelijk het lidmaatschap opgezegd.
- Er komen geen formulieren meer aan te pas en ook de spelerspas blijft bij de latende vereniging.

Let op: de procedure dient voor 15 juni te zijn afgerond.

Wanneer je bij een andere club wil gaan voetballen is het van belang je op tijd af te melden als lid.
Een eventuele opzegging kan je nu al regelen; Stuur je opzegging per mail naar ledenadministratie@fcalmere.com. De ledenadministratie schrijft je dan uit per 30 juni.
 

Overschrijving van een andere vereniging naar FC Almere

U dient zich in te schrijven als lid van FC Almere (zie website:http://fcalmere.com/leden/ledenledenadministratie-openingstijden en benodigdheden).

De procedure is als volgt:
- De speler zegt zijn lidmaatschap op bij de latende vereniging.
- De speler meldt zich aan als lid bij FC Almere (in mei en de eerste twee weken van juni is de ledenadministratie elke dinsdag- en donderdagavond tussen 19.30-20.30 uur geopend).
- Via de KNVB krijgt de latende vereniging bericht dat de speler is ingeschreven bij FC Almere en de latende vereniging wordt gevraagd of zij bezwaar heeft tegen overschrijving.
- Er komen geen formulieren meer aan te pas en ook de spelerspas van de latende vereniging is niet nodig.

Let op: de procedure dient voor 15 juni te zijn afgerond.