FC Almere
Media Bericht Agenda Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Ledenadministratie/Openingstijden & benodigdheden

Openingstijden & benodigdheden

Wijziging openingstijden Ledenadministratie
25 aprll geopend van 17:30 tot18:30
1 mei geopend van 17:30 ntot 18:30
2 mei geopend van 17:30 ntot 18:30
8 mei geopend van 17:30 ntot 18:30
9 mei geopend van 17:30 ntot 18:30
Daarna weer normale openingstijden.

Openingstijden Elke Donderdag 19:30 - 20:30 uur.

•2e week Januari tot en met medio Juni.
•1e week Augustus tot en met medio December

•Aanmeldingen
•Afmeldingen
•Overschrijvingen
•Betalingen van contributie en Boetes voor gele cq rode kaarten
•Informatie

Gesloten

•Medio December tot 2e week Januari
•Medio Juni tot en met Juli

Voor het inschrijven zijn de volgende zaken nodig:

  1. Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, voor nieuwe inschrijvingen onder de 16 jaar moet ook de ouder/verzorger ondertekenen.
  2. Inschrijvingen (vanaf 14 jaar en ouder) moeten zich legitimeren (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  3. Het inschrijvingsformulier kan ook ter plekke bij de administratie ingevuld worden.
  4. € 25,- inschrijfgeld (pinnen is mogelijk)

Je kunt het formulier downloaden of openen met Word of Open Office en de gegevens invoeren. Het formulier is ook in pdf beschikbaar.
Het formulier kan worden gedownload via http://fcalmere.com/leden/aanmelding FC Almere/