Klaverjassen

Evenementen/Klaverjassen

Bezoek de site voor nadere informatie over het begin van de Klaverjasavonden in het nieuwe seizoen.
In de Agenda worden de exacte data en starttijden vermeld.

Iedere laatste vrijdagavond van de maand gedurende het seizoen.
Aanmelden nieuwe deelnemers via : w.schaart@fcalmere.com