FC Almere
Media Bericht Agenda Wordt lid! Word vrijwilliger! Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
EHBO

EHBO

Regels omtrent de verzorging bij FC Almere

- Bij FC Almere is tijdens alle trainingen en wedstrijden iemand aanwezig op de EHBO post, mocht er niemand aanwezig dan kunt u zich melden bij de bar, op trainingsavonden, of bij het wedstrijdsecretariaat.
- De keuze of en waar een behandeling gestart zal worden bij jeugdleden is ten alle tijden de verantwoordelijkheid en keuze van de ouders
- Ieder lid van FC Almere mag een beroep doen op de verzorging
- Trainers dienen de beoordeling of een speler gebruik mag maken van de verzorging aan de speler over te laten
- Alle spelers die langs komen worden geregistreerd met naam, team, telefoonnumer, ouder/verzorger en aard van de blessure.
- Er wordt een diagnose gesteld en de behandeling wordt gestart, als er meer dan 1 behandeling nodig is zal er t/m de Jo18 door de verzorger contact gezocht met een van de ouders / verzorgers. Na het eerst contact is het de verantwoordelijkheid van de ouders / verzorgers om op de hoogte te blijven van het behandeplan.
- De verzorger, Arie, bepaalt of een speler kan trainen of spelen, indien dit mogelijk is bepaald de verzorger of de speler individueel (onder begeleiding) of met het team kan worden getraind.
- Bij voorkeur komen geblesseerde spelers tijdens de trainingstijden van hun eigen team voor een behandeling
- Spelers die tijdens een training of wefstrijd verzorging nodig hebben zullen met voorrang worden behandeld.
- Speler die onder behandeling staan krijgen het dringende advies om niet met andere activiteiten, sport, die de blessure kunnen verergeren mee te doen.
- Spelers van buiten de club kunnen worden geholpen als er plaats is, leden van FC Almere hebben ten alle tijden voorrang.

Arie Mengers.