FC Almere
Media Bericht Agenda Wordt lid! Word vrijwilliger! Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Documentatie/Over ons/Missie en Visie

Missie en Visie

In de missie beschrijven wij het bestaansrecht van de voetbalvereniging FC ALMERE.

Er wordt duidelijk waarom we doen wat we doen. In de visie beschrijven we de situatie van FC ALMERE voor de periode 2013 – 2016.

Onze missie en visie is weergegeven als een bestaande feitelijke situatie, maar moet worden
gelezen als een toekomstbeeld waar wij over enkele jaren willen staan. Het vormt als het ware een foto van de situatie die FC ALMERE nastreeft en wenst te koesteren.

Missie

Voetbalvereniging FC ALMERE wil binnen de samenleving van Almere “de voetbalvereniging” zijn die een sportieve en veilige omgeving biedt waar op een verantwoorde wijze voetbalplezier, op zowel recreatief als prestatief niveau, binnen teamverband verantwoord wordt aangeboden. Dit alles binnen een actief verenigingsleven met een heldere en duidelijke structuur waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd en geen onderscheid bestaat tussen leden.

Visie

Bij FC ALMERE is ieder individu van harte welkom om op zijn of haar eigen niveau te voetballen.
Daarbij staat het plezier in het veld en bij activiteiten rond het voetballen centraal.
De vereniging kent geen politieke kleur, geen religieuze banden of voorkeuren, noch andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te delen.

Het lidmaatschap van FC ALMERE is meer dan tijdens trainingen en wedstrijden tegen een baltrappen.
Ieder lid verricht één of meerdere activiteiten binnen de vereniging naast het voetballen.

Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden op de schouders van een beperkt aantal
leden liggen. Er is sprake van een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid door de gehele
vereniging. Dit onder de motto;s:
Activiteiten voor de vereniging naast het voetballen worden niet verricht onder de noemer
verplichte dienst, maar volgen vooral uit betrokkenheid en de daar uit voortkomende
clubloyaliteit c.q. -liefde. Deze loyaliteit en clubliefde vormen de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van onze vereniging.
De spelende leden zijn zodanig ingedeeld dat de kwaliteiten zijn gebundeld en dat er binnen
iedere leeftijdscategorie prestatiegericht wordt gevoetbald. Dat betekent niet dat recreatieve
teams een mindere positie binnen de vereniging innemen.
Het voetbaltechnische (jeugd)beleid van FC ALMERE zorgt voor het zo hoog mogelijk laten spelen van onze selectie-elftallen. FC ALMERE is een voetbalvereniging in de breedste zin van het woord. FC ALMERE is een voetbalvereniging waar plezier voorop staat en is er voor iedereen.

FC ALMERE is een amateurvereniging in de meest zuivere zin van het woord. Dit betekent dat uit principe geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers. In de visie van FC ALMERE eindigt loyaliteit waar betaling begint. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor wellicht tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen clubloyaliteit en -stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit. Er wordt noodzakelijkerwijs een uitzondering gemaakt voor gediplomeerde trainers en technische coördinatoren, daar waar nodig. De aanwezige marktwerking binnen de voetbalstructuur maakt het noodzakelijk om gediplomeerde trainers en technische coördinatoren een salaris, vrijwilligersbijdrage of onkostenvergoeding te betalen.

Iedereen die, naast het voetballen, actief is binnen de vereniging wordt gewaardeerd. Tijdens het voetballen gedragen onze leden zich zoals wij hebben afgesproken in de “Gedragscode FC ALMERE”. De communicatie binnen de vereniging is zodanig dat voor ieder lid duidelijk is wat er van haar of hem wordt verwacht en wat het lid van de vereniging mag en kan verwachten.