FC Almere
Media Bericht Agenda Wordt lid! Word vrijwilliger! Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Documentatie/Over ons/Beleid/Beleidsplan technische commissie/Jeugdplan

Jeugdplan

Wat gaan we doen om de jeugd van FC Almere op voetbal technisch en sociaal vlak naar een niveau te brengen zodat we met onze selectie teams mee kunnen draaien op divisie niveaus, en dat we bij de recreanten hetzelfde beeld over kunnen brengen om de spelers een goede basis te geven. De kinderen die talent hebben om in een selectie team te spelen moeten zonder probleem in kunnen stromen. Heel belangrijk is dat de kinderen structuur nodig hebben. Regels zijn het fundament van onze structuur.

Wij verwachten van elke speler en/of ouder die de keuze maakt om bij FC Almere te gaan voetballen dat ze
volgens de regels en de normen en waarden van de club acteren en die ook respecteren.

Algemene regels:

  1. Respect voor je medemens
  2. Groeten bij binnenkomst en vertrek>/li>
  3. Respecteren van de onderlinge team afspraken (tijdstip verzamelen, trainen of spelen)
  4. Netjes met je eigen en andermans spullen omgaan (incl. kleedkamer, clubmateriaal etc.)

  5. Niet met voetbalschoenen in de kantine
  6. Respect voor de normen en waarden en regels van FC Almere

Selecteren/Teamindelingen

“ Als een kind maar plezier heeft!”

Elke speler van FC Almere moet met plezier kunnen voetballen op zijn/haar eigen niveau.
Dat maakt het samenstellen van een groep spelers die ongeveer hetzelfde niveau hebben heel belangrijk.
Zo zijn er ook veel minder irritaties, frustraties en/of stress momenten waardoor een kind beter kan functioneren.
Zichzelf of haarzelf kan blijven ontwikkelen op technisch en tactisch niveau en op deze manier beter tot zijn/haar
recht komen. Dit uit zich weer in de wedstrijden door te winnen, op wat voor niveau je ook speelt.

De manier hoe wij dat willen aanpakken is als volgt:

1. Talentendagen/Categoriedagen (November)
2. Categoriedagen (Maart)
 

Wat is de bedoeling van deze dagen?

Met deze dagen willen we alle spelers jaarlijks de gelegenheid geven zich te laten zien.
Alle spelers worden beide dagen bekeken door een team van bekwame mensen waarna ze ingedeeld worden
naar hun kwaliteit. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met de coördinatoren en de trainers.
Bij de categoriedagen geldt dat de manier waarop een speler beoordeeld deels te maken heeft met wat
een speler gedurende de categorie dagen laat zien, maar ook zeker wat een speler gedurende het
gehele seizoen laat zien. Die input ontvangt de TC gedurende het seizoen van de coördinatoren en/of trainers.

Talentendagen/Categoriedagen November
De talentendagen zijn voor spelers binnen maar ook spelers buiten FC Almere.
Wie denkt hoger te kunnen spelen, dan bijvoorbeeld het team waar het is ingedeeld, kan zich inschrijven voor de dagen. Inschrijving gebeurt bij de coördinator van eigen categorie.

We hebben in een seizoen 2 periodes om te kunnen schuiven met spelers. Dat is in het begin van het seizoen en in het midden van het seizoen.

Deze dagen zijn naast de beoordelingen van trainers van essentieel belang, dan kan er bekeken worden of er nog
verschuivingen moeten plaats vinden of niet. In november wordt er naar de ontwikkeling van de spelers gekeken
en kan het zijn dat sommige jongens in goed overleg een stap omhoog moeten maken of omlaag.

Per categorie worden alle spelers 2x bekeken. De categorieën worden in tweeën gesplitst.

1. met de hogere klasse teams
2. met de lagere klasse teams

De spelers worden op de dagen willekeurig in teams ingedeeld en gaan onderling wedstrijdjes tegen elkaar spelen.
Dit hele proces wordt binnen een paar weken nogmaals herhaald met alle spelers.
 

Categorie dagen Maart

In maart worden er categorie dagen gehouden in voorbereiding richting het volgende seizoen.
Alle spelers/leden van FC Almere dienen verplicht aan deze dagen mee te doen.

De dagen bestaan hooguit uit drie fases.

1e fase: alle teams behalve de selectie teams
2e fase: alle overblijvers van fase 1
3e fase: alle overblijvers van fase 2
4e fase: alle overblijvers van fase 3 + de selectie teams

Na deze dagen gaat de TC met de coördinatoren en selectietrainers aan de slag met de indelingen