FC Almere
Media Bericht Agenda Wordt lid! Word vrijwilliger! Facebook logo
MediaBerichtAgenda Word vrijwilliger!Wordt lid!
Documentatie/KNVB informatie/Sportlink informatie/Verenigingslid

Verenigingslid

2. Verenigingslid

Verenigingsleden kunnen door (OMNI) verenigingen worden gebruikt om NIET-bondsleden te registeren die binnen de vereniging een andere dan door de bond benoemde sport beoefenen, of daarbij betrokken zijn. Anders dan bij relaties kunnen bij verenigingsleden wel leeftijdsgebonden contributies worden geheven.