Agenda Direct lid worden Word vrijwilliger! Facebook logo
FC Almere
Agenda Word vrijwilliger!Direct lid worden
Contact/Tuchtzaken

Tuchtzaken

@COR@

Inhoudsopgave

TUCHTREGLEMENT FC Almere
Artikel 1. Inleiding 2 Artikel 2. Uitgangspunten tuchtreglement 2 Artikel 3. Nadere delictsomschrijvingen wangedrag 3 Lichte vergrijpen 3 Vernielingen 4 Diefstal 4 Wangedrag van leden 4 Wangedrag van niet-leden 4 Seksuele intimidatie/seksueel geweld . 5 Artikel 4. De Commissie Orde & Respect 5 Artikel 5. Sancties 6 Artikel 6. Beroepsmogelijkheid 6 Artikel 7. Aanmelding incidenten/conflicten 7 Artikel 8. Slotbepaling

zie Reglement Tuchtzaken op de site