VOG

Clubinfo/VOG
FC Almere en VOG

                                                       

Vrijwilliger bij FC Almere? Dan is een VOG verplicht


FC Almere beoogt een veilige vereniging te zijn en onderschrijft de gedragsregels zoals die door het NOC*NSF en de KNVB zijn opgesteld. Medio mei 2015 is gestart met het gefaseerd aanvragen van de VOG verklaringen voor alle vrijwilligers. De gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is gratis.

 

Proces:


Het aanvraagproces wordt helemaal digitaal afgehandeld. FC Almere zet de aanvraag in gang. De vrijwilliger krijgt vervolgens van het ministerie van Veiligheid en Justitie (dienst Justis) een mail. De link in de mail is 30 dagen geldig. Tussentijds ontvang je nog een herinnering. Via de link in de mail kan je met je DigiD inloggen in een beveiligde omgeving, waar je vervolgens je gegevens controleert en een aantal vragen beantwoordt. Na het afsluiten ontvang je een mail met een bevestiging.
Binnen 8 weken krijg je de VOG per post op de deurmat. Onderstaand reactie op een aantal frequente vragen:

Wie ziet de informatie die ingevuld wordt via de link:
FC Almere verzorgt uitsluitend de aanvraag. Alle informatie die de vrijwilliger invult, wordt niet door FC Almere gezien. Ook over een eventuele afwijzing wordt FC Almere NIET geïnformeerd. Er wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie uitsluitend gecommuniceerd met de betrokkene.

Informatie in de uitnodigingsmail is onjuist; ik kan de aanvraag daardoor niet afronden:
Stuur een mail naar secretariaat@fcalmere.com met je juiste achternaam, voorletters en mailadres en ontvang binnen 5 dagen een nieuwe uitnodigingsmail met de juiste informatie.

Wel vrijwilliger en geen uitnodigingsmail van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen:
Mogelijk beschikt FC Almere niet over je juiste gegevens. Voor het aanvragen van een VOG heeft FC Almere je achternaam, voorletters en mailadres nodig. Stuur een mail met je gegevens naar secretariaat@fcalmere.com. Je ontvangt vervolgens binnen 5 dagen een mail van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de link.

Wel vrijwilliger, ook een uitnodigingsmail ontvangen, maar geen DIGID:
Vraag via DIGID.nl een DIGID aan. Dat is binnen 5 dagen geregeld.

Vrijwilliger, uitnodigingsmail ontvangen, DIGID ontvangen, maar de link werkt niet meer De link in de VOG mail is 30 dagen geldig. Werkt de link niet meer? Stuur een mail naar secretariaat@fcalmere.com. Je ontvangt binnen 5 dagen een nieuwe uitnodigingsmail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

De link werkt niet meer:


De link in de VOG mail is slechts 30 dagen geldig. Werkt de link niet meer? Stuur een mail naar secretariaat@fcalmere.com. Je ontvangt binnen 5 dagen een nieuwe uitnodigingsmail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

VOG ontvangen en dan?:


Heb je per post de VOG ontvangen? Maak een kopie of scan voor je eigen administratie en lever het origineel in bij de Ledenadministratie of gooi de VOG in de witte brievenbus die bij de ledenadministratie hangt. FC Almere administreert de VOG en bewaart deze in een beveiligde kast.

Ik heb de VOG aangevraagd, ook na 4 weken nog geen VOG ontvangen:


Mogelijk is er iets mis gegaan bij de Dienst Justis. Deze dienst is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Jusititie. Op de bevestigingsmail die je na de aanvraag hebt ontvangen staat een telefoonnummer en een dossiernummer. Met deze gegevens kan je bellen met de dienst Justis en de status van de aanvraag navragen. Het kan ook zijn dat de dienst Justis nader onderzoek ten aanzien van de aanvraag uitvoert. Daarover ontvang je van de dienst Justis een bericht per brief.

Ik heb een VOG aangevraagd, maar de aanvraag is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de Dienst Justis afgewezen Neem dan svp zo spoedig al mogelijk contact met de secretaris via secretariaat@fcalmere.com

Toch nog een vraag?:


Stuur dan een mail voor meer informatie of een aanvraaagverzoek naar : VOG informatie verzoek