Direct lid worden Facebook logo
FC Almere
Clubinfo/Over ons/Beleid/Beleidsplan technische commissie/Trainingsstructuur

Trainingsstructuur

Trainingsstructuur selectie teams

Vanaf 2013-2014 wordt er 3x in de week getraind (ma.di,do).
Op de maandag wordt het een algemene positie training en de di en do gewoon met de eigen teams.
We gaan met de selectie teams op 1 wijze trainen. Dit om binnen de club een systeem te creëren dat
voor alle spelers vertrouwt moet zijn of ze nou in de F,E,D,C,B of A spelen.
Op deze manier mogen er dan ook geenproblemen ontstaan als er wordt geschoven met spelers.
We beginnen met een trainingsopbouw per categorie voor de eerste twee maanden, dat door de TC
wordt uitgeschreven. Dat zal bestaan uit conditionele vormen en per categorie een opbouw van de
teamfuncties en teamtaken. Na de eerst twee maanden is het de bedoeling dat de trainers het
trainingssysteem onder controle hebben en dat de trainingen verder het gedurende seizoen met eigen
invulling worden uitgevoerd.

Wij willen dat er bepaalde aspecten terugkomen gedurende de trainingen. Dat zijn:
Passen en trap Positie spel Afwerken Tactiek
Partij spel

Voor de start van de training is het natuurlijk belangrijk een goede warming up te doen.
De wijze waarop dat gaat gebeuren zal bij alle selectie teams hetzelfde zijn.
Hoe willen wij de warming-up zien?

Twee rijen

Twee aan twee
De aanvoerder leidt de warming up (of een aangewezen persoon)
Het rekken gebeurt gezamenlijk (geleid door 1 persoon) Het warm lopen duurt hooguit 15 min
Aan het eind van de training een coolingdown.

Voor de rest vraagt elke jeugdcategorie of deze nu selectie is of recreatief om een andere aanpak.

A-Junioren

Bij de A-junioren ligt het accent in de training en bij wedstrijden op het totale pakket
(techniek, mentaliteit, inzicht, tactiek en sportiviteit).
Van het individu en van de groep wordt een optimale prestatie en maximale belasting in training en
wedstrijd verwacht.Ze moeten zich voorbereiden op he senioren voetbal.
Hoe ga je duels aan, hoe gebruik je je fysieke krachten, je conditionele krachten, je moet nog sneller
leren denken en handelen, intuïtief te werk gaan en vooruit denken.
Een belangrijk facet bij A-junioren is het blijven motiveren van de spelers door een groepsgewijze en
individuele benadering door de trainer. Voor de A-junioren lonken vele andere prioriteiten en dus is het
van belang ook het spelplezier en de sfeer, zeker bij niet selectieteams te waarborgen.
Ook de overgang van A-junioren naar senioren verdient een uiterst zorgvuldige benadering.

Aandachtspunten
Teamafspraken staan centraal;
De individuele speler is belangrijk;
Prestatie wordt echt belangrijk. Het presteren komt in het licht te staan van
Presteren als team in de competitie.
Aandacht voor goede doorstroming naar senioren;

B-Junioren

Tactiek is bij de B-junioren nu een wezenlijk onderdeel geworden van het voetbalspel.
Ze moeten al zover zijn dat ze resultaat gericht kunnen gaan spelen.
Ze moeten weten wat ze in verdedigend opzicht in de omschakeling en in aanvallend opzicht moeten doen.
Bij de B-junioren ligt het accent in de training sterk op het nabootsen van reële wedstrijdsituaties.
Hun technische vaardigheden uitbreiden, balsnelheid omhoog, sneller leren handelen.
Vaak betekent dit scherp trainen.
Aandachtspunten
Leren spelen als een team (optimale veldbezetting herkennen). Uitvoeren van teamfuncties.
Ontwikkeling van spelers tot specialismen; Prestatie is ondergeschikt aan opleiding.

C-Junioren

Bij de C-junioren ligt het accent in de training op het afstemmen van de basistaken
binnen het team. Spelsituaties worden nagebootst, verbeterd en geanalyseerd.
Positiespel, je mede speler kennen, is hij linksbenig of rechtsbenig, wat zijn je sterke punten,
verdedigen en aanvallen als team. Daarnaast moet er gekeken worden naar de technische loopscholing.
Dit geldt voor zowel de1e-jaars als 2e-jaars. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de voetbal specifieke
eigenschappen van het individu (techniek en fysiek).
Aandachtspunten
Afstemmen van basistaken binnen het team. De speler groeit in lengte en persoonlijkheid.

D-Pupillen

De 1e-jaars D-pupillen krijgen voor het eerst te maken met een groot veld. In het coachen vergt dat aandacht op zaken als buitenspel, groter doel en meer ruimte. Voor zowel de 1e-jaars als de 2e-jaars geldt dat de nadruk in het trainen moet liggen op het specifiek leren voetballen door het spelen van grote partijen en basisvormen,
waarbij ook tactiek een rol krijgt. De D pupillen gaan al gerichter trainen op het tactische en het positionele. 11 tegen 11, hoe sta je, waar sta je en wanneer sta je daar. Daarnaast moet er gekeken worden naar de technische loopscholing. Dit geldt voor zowel de 1e-jaars als 2e-jaars. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de voetbal specifieke eigenschappen van het individu (techniek en fysiek).
Aandachtspunten
Veel individuele aandacht voor de speler;
Acties maken is belangrijk, leren van basistaken is het belangrijkste.

E-Pupillen

De E-pupillen moeten lekker genieten van het spelletje. Spelenderwijs posities leren herkennen en positioneel leren staan, samen spelen als een team. Voor 1e-jaars E-pupillen geldt dat de leeftijdsontwikkeling de ruimte biedt om met voetbalbasisvormen de technische vaardigheden te ontwikkelen. De 2e-jaars E-pupillen zijn weer een stapje verder. Daar kunnen de technische vaardigheden worden gekoppeld aan spelinzicht en het laten wennen aan een groot veld. Daarnaast geldt voor deze leeftijdsgroep dat een herkenbare, duidelijke structuur en vertrouwen in het eigen kunnen nog belangrijk zijn. Daarnaast moet er gekeken worden naar de technische loopscholing. Dit geldt voor zowel de 1e-jaars als 2e-jaars. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de voetbal specifieke eigenschappen van het individu (techniek en fysiek).
Aandachtspunten
Individuele kwaliteiten van de speler worden zichtbaar; Veel aandacht voor de technische vaardigheden;
Veel balcontact;
Veel doelgericht werken;
Wennen aan medespelers, samenspel.

F-Pupillen

Bij de F-Pupillen staat het spelplezier centraal. In trainingen en wedstrijden geldt dat de nadruk moet liggen op het spelenderwijs bijbrengen van voetbal technische vaardigheden zoals passen,
aannemen, dribbelen en schieten.. Voor 2e-jaars F spelers geldt dat er vanuit het spelen meer nadruk gelegd wordt op spelvormen met meer voetbalvormen. Daarnaast geldt voor deze leeftijdsgroep dat een herkenbare, duidelijke structuur en het opbouwen van
vertrouwen in eigen kunnen wenselijk zijn.

Bij wedstrijden wordt er door alle spelers bij zowel selectie- als niet-selectieteams naar evenredigheid gespeeld. Het bijhouden van wisselbeurten door de begeleiding wordt dan ook aangeraden.

Voor het omgaan met jonge jeugd is veel geduld vereist en ouders zijn zeer betrokken waardoor ook gelet moet worden op voorkeursbehandelingen die kunnen voortkomen uit de
combinatie trainer/ouder. Aangezien veel ouders bij deze leeftijdsgroep voor het eerst met FC Almere worden geconfronteerd is een goede begeleiding en representatie essentieel.
Aandachtspunten
Essentie is dat in alle oefeningen het gebruik van de bal voorop staat; Veel doelgericht werken;
Concentratie is nog geen doel op zich, wel samen spelen, samenspel is niet een hoofddoel.

Champions league/Mini Pups

Hier gaat het om spelenderwijs in contact te komen met het spel voetbal. Er wordt niet gedacht in wedstrijdvormen, maar puur in de individuele kennismaking met de bal met plezier als hoofddoel

Jeugdplan Meisjes teams
Nog niet aan de orde