Zonder respect geen voetbal

Clubinfo/Normen en Waarden/Zonder respect geen voetbal

Sportiviteit & Respect


Al langer heeft de KNVB extra aandacht voor het thema sportiviteit en respect.
De komende jaren wordt dit verder geïntensiveerd door het sportbrede programma "Naar een Veiliger Sportklimaat".
Via verschillende ondersteuningsprogramma’s en (bewustwording)campagnes vraagt de KNVB aandacht voor meer sportiviteit en respect op en rond de velden.
De bond wil ongewenst gedrag – en de negatieve beeldvorming daarover – bespreekbaar maken en positief veranderen.
Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed op een sportief verloop ervan.

Handvest KNVB