FC Almere
Media Inschrijf formulier Contactformulier RIVM registratie Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier ContactformulierRIVM registratie Agenda
Clubinfo/Normen en Waarden/Normen en waarden ; Vertrouwenspersoon

Normen en waarden ; Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon

In een ideale wereld is er geen vertrouwenspersoon nodig. Er bestaan geen problemen, iedereen doet wat hij moet doen en niemand heeft last van een ander. De realiteit is anders. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ongewenste omgangsvormen voor en is er dikwijls ook een kans op integriteitsschendingen.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende of een vertrouwenspersoon.
Maar soms is in gesprek gaan niet de juiste oplossing, bijvoorbeeld omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is. In dat geval is het tijd voor een andere stap: een klacht over ongewenste omgangsvormen of het melden van het vermoeden van een ernstige misstand. En in het geval van een misdrijf het doen van aangifte bij de politie.

Ongewenste omgangsvormen:
agressie, geweld, discriminatie, pesten/mobbing en (seksuele) intimidatie

Misstand / integriteitsschending: 
schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels; gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten van handelen.
Voorbeelden zijn corruptie, verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering, belangenverstrengeling.

Wil je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van FC Almere :
Stuur een emailbericht aan  De vertrouwenspersoon   en er wordt zo snel mogelijk contact met u gezocht.
Vergeet niet je telefoonnummer en overige contactgegevens te vermelden.