Nieuwsbrief November 2021

Clubinfo/Nieuwsbrieven Bestuur/Nieuwsbrief November 2021

We zijn nu al een paar maanden onderweg in het nieuwe seizoen. Met ups en downs zijn we dit seizoen gestart met een nieuw bestuur en een hele boel nieuwe vrijwilligers. Vanuit het bestuur willen wij jullie een update geven over onze vereniging. Wij zijn voornemens om deze update per kwartaal te herhalen.

Financiën:

Zoals jullie vast is opgevallen hebben we de afgelopen jaren veel moeten bezuinigen. Afgelopen seizoen zijn we ondanks de Corona financieel NIHIL geëindigd. Dit houdt in dat de vereniging met om en nabij €0,- het seizoen heeft afgesloten. Concreet betekent dit dat we vanaf dit seizoen (financieel) kunnen gaan opbouwen.

Commissies:
Vanaf dit seizoen zijn we gaan werken met commissies. Iedere commissie bevat leden met hun eigen expertise. Zij beslissen zelf hoe hun commissie draait en hebben een contactpersoon binnen het bestuur die hun helpt en samen kijkt naar wat er goed gaat en wat er minder goed gaat. Het bestuur zorgt ervoor dat de commissies binnen dezelfde visie handelen.

Binnenkort presenteren wij een organogram. Zo is het duidelijk welke commissies er zijn, wie er bij welke commissie hoort en welke plekjes er nog vrij zijn om alles soepel te laten verlopen binnen de vereniging.

Waaraan wordt de contributie besteed?

Het bestuur maakt een schatting van het aantal leden en dus de inkomsten van het volgende seizoen. Hiervan worden alle vaste lasten afgetrokken, huur pand en velden, kantine huur, gas, licht, water, verzekeringen, KNVB afdracht etc.

Daarnaast heeft de Pand en terrein commissie geld nodig om de doeltjes te repareren en voetbalzaken hebben geld nodig om trainingsmaterialen te kopen. Daarom levert iedere commissie hun eigen begroting in. Het geld dat overblijft na het aftrekken van de vaste lasten wordt dan verdeeld over deze commissies.

FC Almere heeft een van de laagste contributies van Almere. Het contributie geld dekt nooit alle kosten die een vereniging maakt. Daarom is een van de belangrijkste inkomsten bronnen van een vereniging sponsoring. Met sponsorgeld zorgen wij dat de begroting van de commissies aangevuld kan worden.

Achterstand afgelopen jaren:

Door de bezuinigen konden er belangrijke zaken niet worden aangeschaft of gerepareerd. Vanaf dit seizoen proberen wij dit langzaam op te pakken. Op zondag 14 november hebben we met een grote groep wat klusjes in het pand gedaan. Als we samen zorgen voor de juiste materialen en uitvoering van de taken kunnen we de vereniging sneller in goede staat terug te brengen. 14 november hebben we hier een mooie start mee gemaakt.

Wat kan jij doen:

Kan je goed schilderen of lassen? Heb je een netwerk met ondernemers die kunnen sponsoren of kan jij je kennis delen met een van onze commissies? Alle hulp is welkom. Aanmelden kan door het aanspreken van een van de vrijwilligers of door een mail te sturen naar vrijwilligers@fcalmere.com

In kleine stapjes vooruit:

Verbeter punten:

De verbeter punten kunnen we alleen aanpakken als iedereen zich hiervoor inzet.

Toekomst en visie en ASM

Bij onze aanstelling als bestuur hebben wij aangegeven dat wij het belangrijk vinden om een vereniging voor iedereen te zijn. Dit betekent dat er voor ieder lid ruimte is. In de breedtesport is er ruimte voor iedereen waarbij het niveau waarop je voetbalt geen belemmering is. Plezier in het voetbal is hierbij het belangrijkste.

Begin dit seizoen hebben wij weer een partner convenant getekend met Almere City. Zij gaan ons en onze trainers begeleiden met de pedagogische kant en benadering van (jeugd)leden zodat iedereen zich veilig voelt bij de vereniging.

Inzet van het Athletic skills model (ASM) is de toekomst van de sport. Een vroegtijdige eenzijdige belasting of specialisatie zorgt voor een groetere kans op blessures, overbelasting of uitval. Door het ASM toe te passen introduceer je andere bewegingen en oefeningen in je training zodat leden een veelzijdig aanbod krijgen en op deze manier andere vaardigheden leren die zij weer kunnen toepassen in het voetbal. Een mooi voorbeeld hiervan is de omhaal van Zlatan Ibrahimovic tegen Engeland. Als hij nooit Taekwondo had gedaan, had hij deze omhaal nooit kunnen doen.

Vanaf januari starten wij een samenwerking met Colin van Brouwer Sports. Hij verzorgt voor ons een “train de trainer” cursus waarbij ASM, Pedagogiek en trainingsvaardigheden aan de orde komen.

Wil je meer weten of meebeslissen?

Onze functie als bestuur is om de vereniging te sturen. De vereniging zijn de leden. Hier hebben wij input voor nodig van de leden. Je kan wat van je laten horen door contact op te nemen met de ledenraad. Vertel de ledenraad wat je denkt dat wij nodig hebben. De ledenraad is het klankbord en de stem van de leden.

De ledenraad is op dit moment onder bezet. Als de ledenraad bestaat uit leden vanuit alle lagen van de vereniging namelijk, onderbouw, bovenbouw, senioren, veteranen, selectie en breedtesport, dan worden alle leden vertegenwoordigd. Meld je aan bij de ledenraad en zorg ervoor dat jouw categorie vertegenwoordigd wordt.
ledenraad@fcalmere.com

 

Groet,

Dagelijks bestuur
Heleen, Yvette en Desiré
 

 

Update vanuit het bestuur!

We zijn nu al een paar maanden onderweg in het nieuwe seizoen. Met ups en downs zijn we dit seizoen gestart met een nieuw bestuur en een hele boel nieuwe vrijwilligers. Vanuit het bestuur willen wij jullie een update geven over onze vereniging. Wij zijn voornemens om deze update per kwartaal te herhalen.

Groet,

Yvette, Heleen en Desiré
Het dagelijks bestuur

Klik hier om het volledige bericht te lezen
 


Financiën: Zoals jullie vast is opgevallen hebben we de afgelopen jaren veel moeten bezuinigen. Afgelopen     .....lees meer
 


Commissies: Vanaf dit seizoen zijn we gaan werken met commissies. Iedere commissie bevat leden met hun  .....lees meer
 


Waaraan wordt de contributie besteed? Het bestuur maakt een schatting van het aantal leden en dus de      .....lees meer
 


Achterstand afgelopen jaren: Door de bezuinigen konden er belangrijke zaken niet worden aangeschaft of    .....lees meer
 


Wat kan jij doen: Kan je goed schilderen of lassen? Heb je een netwerk met ondernemers die kunnen spon     .....lees meer
 


In kleine stapjes vooruit: We hebben sinds dit seizoen 11 commissies/afdelingen opgericht. Het ledenaantal  .....lees meer
 


Verbeter punten: Meer hulp in de kantine Meer vrijwilligers bij de commissies een goede onderlinge commu    .....lees meer
 


Toekomst en visie en ASM: Bij onze aanstelling als bestuur hebben wij aangegeven dat wij het belangrijk vi    .....lees meer
 


Wil je meer weten of meebeslissen? Onze functie als bestuur is om de vereniging te sturen. De vereniging   ......lees meer