Nieuwsbrief Februari 2022

Clubinfo/Nieuwsbrieven Bestuur/Nieuwsbrief Februari 2022

Bericht van het bestuur 26-02-2022 

 

Een pop-up in onze agenda gaf aan dat het alweer tijd is voor een nieuwe update vanuit het bestuur. Het lijkt nog vorige week dat wij de laatste update hebben gegeven maar in werkelijkheid zijn we al 3 maanden verder. In deze tijd hebben wij allemaal niet stil gezeten. 

 

Communicatie:

Communicatie is een van de belangrijkste dingen binnen een vereniging. Het bestuur en de commissies hebben een mooie visie maar wat is deze visie als er geen communicatie is. Het lijkt makkelijk om te communiceren, maar hoe bereik je iedereen? Er zijn veel veranderingen maar die moeten allemaal vastgelegd worden en vervolgens weer gecommuniceerd worden. En wat gebeurt er met informatie die wij delen, maar die niet verder gedeeld wordt? Wij hebben iemand gevonden die ons gaat helpen met “communiceren”. We hopen snel versterking te vinden, maar het begin is er. 

 

Ken je nog iemand die

 

Vraag of klacht:

In de vorige update hebben we aangegeven dat er vanaf dit seizoen commissies zijn. Deze commissies hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid en zorgen dat de vereniging blijft draaien. Het bestuur is contactpersoon voor deze commissies, bewaakt de visie en bestuurt de vereniging. Dit houdt in dat het bestuur geen uitvoerende taak (meer) heeft. 

Op dit moment merken wij dat zowel vrijwilligers als leden heel vaak met vragen of klachten naar het bestuur komen. Hier geven wij een korte uitleg over waar je met je vraag of klacht terecht kan.

 

(ouder van)Lid -> Teammanager -> coördinator -> Hoofd coördinator -> voorzitter voetbalzaken / Technische commissie  

 

Vrijwilliger -> Commissie -> voorzitter commissie  

 

Heb je een rechtstreekse vraag aan een commissie, bijvoorbeeld over een evenement, over je VOG, een financiële vraag, inschrijving of bijvoorbeeld sponsoring neem dan contact op met de commissie. Weet je niet precies bij wie je moet zijn? Neem dan contact op met de voorzitter van deze commissie. 

Heb je een klacht en kom je er niet uit met deze personen neem dan contact op met de COR (commissie orde en respect). Contact met de COR kan alleen als u bovenstaande procedure heeft doorlopen. 

 

(Sociaal) veilige vereniging

 

We zijn al een tijdje bezig met een beleidsplan “veilige vereniging”. Sociale veiligheid is op dit moment een actueel onderwerp en ook een onderdeel uit het beleid.

 

Een sociaal veilige vereniging gaat over al het grens overschrijdend gedrag binnen de vereniging, wat moet je doen als je jezelf niet fijn voelt bij een situatie en hoe voorkomen we grensoverschrijdend gedrag.

 

Een ding is zeker. Een sociaal veilige vereniging bereiken en behouden we alleen als we het samen doen. Maak het onderwerp bespreekbaar, ga de dialoog aan als iemand zich niet aan de basisregels houdt en zorg dat je signalen herkend van grensoverschrijdend gedrag.

 

Kijk hier voor de beknopte versie van het sociaal veilig beleid.

 

Heb je ergens geen goed gevoel bij, een onderbuikgevoel, heb je iets gezien of meegemaakt of wil je gewoon iets kwijt? Twijfel niet en neem contact op met onze vertrouwenspersoon. Alles wat verteld wordt is vertrouwelijk!

 

vertrouwenspersoon@fcalmere.com

 

 

Zaterdag selectie:

In oktober en november ontvingen wij van diverse kanten signalen over de hoofdtrainer Charly Olf. Er zijn met de hoofdtrainer meerdere gesprekken gevoerd, maar die hebben helaas geen oplossing gebracht. Als gevolg hiervan neemt assistent-trainer Tjeerd Hof de leiding bij de zaterdag 1 voor de rest van dit seizoen op zich. Dit is in overleg met de TC besloten. Charly traint op dit moment op de woensdag bij ons de O8 en zal dit blijven doen tot het einde van het seizoen.

 

 

Respect:

Ons kleine clubje vrijwilligers die de vereniging draaiende houdt stijgt gestaag en er zijn ook na dit kwartaal weer wat mensen op de juiste plek terecht gekomen maar wederom nog lang niet genoeg om de kwaliteit te kunnen behalen die vele leden eisen.  

Als je het wedstrijdsecretariaat binnen loopt en het is er zo druk dat je 5 minuten moet wachten, als er geen materiaal klaarligt voor je team of als de kantine gesloten is omdat er iemand ziek is kan je klagen bij andere leden, ouder of verzorgers of zelfs boos worden op de vrijwilliger die hier verantwoordelijk voor is. Maar schiet je hier iets mee op? 

Van klagen is nog nooit een oplossing gekomen. Bespreek wat jullie kunnen doen om te helpen in plaats van te klagen. 

Boos worden op de vrijwilliger die al zijn vrije tijd in de functie steekt helpt ook niet. Denk er eens aan wat er niet geregeld wordt als deze vrijwilliger dit niet doet of er zelfs helemaal mee stopt. 

Heb respect voor de vrijwilligers en geef ze eens een compliment! 

 

Vrijwilligers:  

Kwaliteit binnen de vereniging kan alleen gecreëerd worden met genoeg vrijwilligers. Het afgelopen seizoen hebben wij veel hulp gevraagd, hier zijn een paar nieuwe vrijwilligers uitgekomen, maar helaas nog lang niet genoeg. 

Veel van onze vaste vrijwilligers zitten op de juiste plek en kunnen helpen de vereniging te laten groeien. Zij moeten dit alleen wel kunnen volhouden. Daarom hebben wij gezamenlijk besloten om het vrijwilligersbeleid aan te scherpen.  

Vanaf maart 2022 worden teams ingedeeld om diverse vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren bij de vereniging. Per team wordt er vriendelijk doch dringend gevraagd te zorgen dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd.  

Wij zien ons genoodzaakt om vanaf seizoen 2022-2023 vrijwilligerstaken te verplichten. Deze zijn niet meer af te kopen. De vrijwilligersbijdrage komt dus te vervallen. Ieder team is verplicht om een vrijwilligerstaak uit te voeren. Het beleid en de regels zullen wij spoedig delen.  

 

Contributie:

Op 1 april zullen alle leden net zoals vorig jaar hun factuur ontvangen. Deze factuur dient binnen 30 dagen betaald te zijn. Let op! Alle leden die niet op tijd betaald hebben worden voor de start van het nieuwe seizoen uitgeschreven en worden niet ingedeeld in een team. Het nieuwe seizoen start op 1-7-2022. 

Binnenkort ontvangt u een apart bericht over de facturatie. Hierin staat de informatie over een betalingsregeling, senioren/veteranen regeling en jeugdfonds sport. 

 

Pand en terrein:

Voor het pand en terrein hebben wij een nieuw aanspreekpunt. Quenno heeft het stokje overgenomen van Arno van As. Arno gaat zich volledig richten op wedstrijdzaken. Wij wensen Quenno veel succes!

 

Kleding voor alle trainers:

De kleding voor de trainers is uitgedeeld. Met grote dank aan Remco, Tania en Sandra. Helaas kregen wij na een week al berichten dat stiksel losliet en dat kleding stuk ging. Onze leverancier gaat kijken wat ze kunnen doen om dit probleem op te lossen. Wij willen dan ook iedereen vragen de kleding zorgvuldig te controleren en direct aan te geven bij de coördinator als de kleding stuk is, zodat we actie kunnen ondernemen binnen de garantieperiode.  

 

Tot slot hebben ook wij vernomen dat de corona persconferentie van 15 februari jl. behoorlijk wat verlichting en ruimte biedt. Wij hopen dat door het vervallen van de vele maatregelen het “ons gevoel” terugkomt. Dat we gezellig langs de lijn kunnen staan kijken naar een prachtige pot voetbal en vervolgens een bakkie koffie in de kantine komen drinken of doorgaan voor de 3de helft.  

 

Groet, 

Heleen en Desiré