Agenda Direct lid worden Word vrijwilliger! Facebook logo
FC Almere
Agenda Word vrijwilliger!Direct lid worden
Clubinfo/De Organisatie/Voetbalzaken/Taken Coördinatoren

Taken Coördinatoren

Bevoegdheden

De coördinatoren zijn binnen hun categorie de hoofdpersonen na de TC en coördineren de categorie vanaf het derde team (Team 1 en 2 zijn selectie teams). Ze krijgen daarin de leiding om binnen hun categorie de nodige maatregelen te nemen en te handelen.
Ze mogen in de periodes van verschuivingen en indelingen stappen ondernemen vanaf de 3e teams om spelers in de juiste teams te plaatsen in overleg met de trainers. Er moet ingegrepen worden als er dingen niet gaan zoals ze in het beleid zijn uitgestippeld.
De technische commissie moet van alle handelingen op de hoogte gebracht worden.

Taken

  1. Een tussenschakel zijn van TC naar de eigen categorie en andersom
  2. Minimaal 1 keer per week de trainingen van de eigen categorie bezoeken.
  3. Alle gegevens van trainers, leiders en trainers van de eigen categorie weten.
  4. De TC ondersteunen en meedenken over plannen.
  5. De normen en waarden van FC Almere uitdragen en bewaken.