FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Laatste nieuws Facebook logo Instagram logo
MediaInschrijf formulier Agenda
Clubinfo/Commissies/COR (tuchtzaken)

COR (tuchtzaken)

@COR@

De voetbalsport kent veel spelregels. Maar om bij een vereniging te voetballen, moet ook aan spelregels worden voldaan. Orde en respect zijn noodzakelijk  om binnen een vereniging met zo veel leden op een positieve en sportieve wijze met elkaar om te gaan. Onsportief gedrag op het veld past niet, dat geldt voor spelers, begeleiding, ouders en supporters. Maar ook buiten het veld, zoals in kleedkamers, kantines en andere delen van sportterreinen, zowel uit als thuis, dienen leden en hun omgeving respectvol met elkaar om te gaan. Voor wedstrijd gerichte overtredingen, mits geconstateerd en gerapporteerd, straft de KNVB volgens haar reglementen.  
Maar voor andere misdragingen ligt de verantwoordelijkheid bij de vereniging om in te grijpen ingrijpen en eventueel een straf op te leggen.

Om deze belangrijke zaken beter te bewaken, is er een Tuchtreglement samengesteld, waarin het overtreden van regels, de bestraffing ervan en de procedure voor uitvoering van het reglement wordt beschreven.
Dit Tuchtreglement is terug te vinden op de FC Almere-website.

Om uitvoering te geven aan dit Tuchtreglement is de Commissie Orde & Respect in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit 3-5 personen en is bevoegd op basis van de Statuten en het Huishoudelijk reglement sancties op te leggen, uiteraard na hoor en wederhoor.

Het bovenstaande klinkt allemaal erg formeel, maar helaas ontkomt (ook) FC Almere niet aan het aantrekken van de omgangsregels. Dit is in ons aller belang. Want we willen toch allemaal onder prettige omstandigheden sport bedrijven en naar sport kijken. Laten we er dan ook met gezamenlijk naar streven de Commissie Orde & Respect zo weinig mogelijk werk te verschaffen. Daar heeft iedereen van FC Almere profijt van!
 

zie Reglement Tuchtzaken op de site