"Oproep ledenraad voor controlecommissie leden! terug
dinsdag 07-02-2023 - van Ledenraad

Oproep ledenraad voor controlecommissie leden!

 

De ledenraad zoekt leden (of ouders van jeugdeden) van FC Almere die minimaal 1 jaar zitting willen nemen in de controlecommissie. De controlecommissie onderzoekt de balans en staat van baten en lasten van de vereniging en brengt verslag van haar bevindingen uit aan de ledenraad. Daarnaast geeft de controlecommissie haar oordeel over de conceptbegroting aan het bestuur alvorens deze aan de ledenraad wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Wij zijn op zoek naar mensen met relevante financiële kennis en ervaring om het bestuur en de ledenraad van solide advies te voorzien. Heb je interesse stuur dan een mail naar ledenraad@fcalmere.com

Ken je iemand anders binnen de vereniging, deel dit bericht dan gerust!