FC Almere
Media Inschrijf formulier Agenda Facebook logo Instagram logo
MediaInschrijf formulier Agenda
informatie nieuw vrijwilligersbeleid terug
zaterdag 12-03-2022

Geachte (ouders/verzorgers van) leden

Kwaliteit binnen onze voetbalvereniging kan alleen gecreëerd worden met genoeg vrijwilligers. De afgelopen maanden hebben wij veel gecommuniceerd en om hulp gevraagd. Hier zijn een paar nieuwe vrijwilligers uitgekomen, maar helaas nog lang niet genoeg. Veel van onze vaste vrijwilligers zitten op de juiste plek en kunnen helpen de vereniging te laten groeien. Zij moeten dit alleen wel kunnen volhouden. Daarom is besloten om het vrijwilligersbeleid aan te scherpen.

Vanaf maart 2022 worden teams ingedeeld om diverse vrijwilligerswerkzaamheden uit te voeren bij de vereniging. Per team wordt er vriendelijk doch dringend via de coördinator, trainer en teammanager gevraagd te zorgen dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij zien ons genoodzaakt om vanaf seizoen 2022-2023 vrijwilligerstaken te verplichten. Deze zijn niet meer af te kopen. De vrijwilligersbijdrage komt dus te vervallen. Ieder team is verplicht om een vrijwilligerstaak uit te voeren. Het beleid en de regels worden op dit moment verder uitgewerkt en zullen wij spoedig delen. 

Door met zijn allen de schouders eronder te zetten kunnen we u als lid of uw kind een leuke voetbaltijd bezorgen en kost het per vrijwilliger per seizoen weinig tijd. Vragen of opmerkingen kunt u stellen aan Floris Bosch, voorzitter vrijwilligerscommissie, via floris.bosch@fcalmere.com

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.

Met sportieve groet,

FC Almere

Dagelijkse bestuur en commissievoorzitters