FC Almere
Media Inschrijf formulier Contactformulier RIVM registratie Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier ContactformulierRIVM registratie Agenda
Spelregels 2020-21 terug
zaterdag 01-08-2020 - afkomstig van Wedstrijdzaken

SPELREGELWIJZIGINGEN EN TOELICHTINGEN    (EN WIJZIGINGEN OP HET VAR PROTOCOL, DE BEGRIPPENLIJST EN DE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN)

Datum       :    1 juni 2020

The International Football Association Board – April 2020

 

 

Spelregelwijzigingen | 1 juni 2020

 

 

1. Spelregels 2019/20

 

De leden waren verheugd dat de Spelregelwijzigingen 2019/20 een zo grote positieve invloed hebben gehad op het spel op alle niveaus. Dit geldt met name voor de doelschop, de wisselprocedure, het gebruik van rode kaarten (RK) en gele kaarten (GK) voor teamofficials en dat er zich geen aanvallers mogen bevinden in het verdedigende muurtje.

 

2. Spelregels 2020/21

 

Een aantal Spelregelwijzigingen is goedgekeurd; de exacte formuleringen zijn te vinden in het hiervoor genoemde document.

 

Alle wijzigingen zijn verplicht voor alle competities en wedstrijden vanaf 1 juni 2020. Competities die voor die datum starten mogen ze eerder invoeren of ze uitstellen tot uiterlijk de start van de volgende competitie.

 

Het Coronavirus (COVID-19) en de Spelregels

 

Competities die zijn uitgesteld vanwege COVID-19 hebben de keuze om de competitie af te ronden met de Spelregels 2019/20 of om de Spelregels 2020/21 toe te passen*

 

 

 

Belangrijkste Spelregelwijzigingen

 

De belangrijkste Spelregelwijzigingen/ toelichtingen die zijn goedgekeurd door de JAV zijn:

 

 

 

‘onmiddellijk’ leidt tot een doelpunt of een duidelijke mogelijkheid voor de speler en/of zijn team, om een doelpunt te maken (d.w.z. na de handsbal, gaat de bal nog een klein stukje verder en/of er zijn heel weinig passes

 

 

 

 

 

 

ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding (tijdens de wedstrijd of tijdens de strafschoppenserie) en een waarschuwing (GK) voor elke volgende overtreding

 

veldverwijdering (RK)

 

 

 

 

 

Overige belangrijke toelichtingen

 

De volgende toelichtingen op de Spelregels zijn ook goedgekeurd door de JAV:

 

 

 

 

 

De leden waren het erover eens dat de fundamentele filosofie m.b.t. buitenspel wordt ondersteund door een wens om aanvallend voetbal en het scoren van doelpunten aan te moedigen. Men was het er verder over eens dat Regel 11 – buitenspel om die reden geanalyseerd en herzien moet worden met het doel om mogelijke wijzigingen voor te stellen die deze filosofie weerspiegelen.

 

3. Hersenschudding

 

Het belangrijke en moeilijke onderwerp van hersenschudding werd besproken binnen de context dat The IFAB alleen verantwoordelijkheid draagt voor wat er gebeurt tijdens een wedstrijd.

 

De leden kregen terugkoppeling van de bijeenkomst van de ‘Concussion Expert Group’ en men was het eens dat beraadslagingen moeten worden voortgezet en dat er in de komende weken protocollen moeten worden opgesteld om manieren uit te proberen waarin feitelijke of mogelijke hoofdletsel incidenten tijdens een wedstrijd aangepakt kunnen worden.

 

4. ‘play fair’: gedrag op het speelveld

 

Men was het erover eens dat de focus voor het komende jaar moet liggen op het zoeken naar manieren waarbij de Spelregels kunnen helpen om opstootjes / protesten in het voetbal te verminderen.

 

 

Verder was men het erover eens dat meer inzicht in het besluitvormingsproces, zoals toegang krijgen tot de gesprekken tussen wedstrijdofficials tijdens een herziening, op dit punt niet gepast is, maar dat men er zich voor moet inzetten om bestaande communicatie werkwijzen te versterken om het begrip voor het proces van de herziening en de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter te verbeteren.

 

 

Spelregelwijzigingen | 1 juni 2020

 

 

 

 

 

 

Spelregelapp

 

Zoals u wellicht weet heeft de IFAB vorig jaar een Spelregelapp ontwikkeld, die de Spelregels in een nieuwe, makkelijk toegankelijke en milieuvriendelijke manier presenteert. Het omvat de volledige en actuele Regels met de meest recente wijzigingen gearceerd (compleet met toelichtingen), als ook het VAR-protocol, een begrippenlijst en praktische richtlijnen voor wedstrijdofficials. De app is nuttig voor iedereen die is geïnteresseerd in voetbal en de Spelregels, van beroepsvoetballers en amateurs tot fans en mediavertegenwoordigers (meer informatie kan hier gevonden worden: www.theifab.com/logapp/) (Engelstalig)

 

Hoewel de app beschikbaar is in het Engels, Frans, Duits en Spaans, is er veel vraag naar om andere talen toe te voegen. We hebben daarom de app voorbereid om in meerdere talen gebruikt te kunnen worden (voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via logapp@theifab.com)

 

De IFAB is veel dank verschuldigd voor de steun en vele suggesties vanuit alle gebieden van de voetbalwereld, die helpen om de Spelregels verder te ontwikkelen om het voetbal, op alle niveaus, nog sportiever, toegankelijker en plezieriger te maken.

 

We zetten onze wereldwijde raadplegingen voort zodat de Spelregels nog steeds sportiviteit en integriteit op het speelveld kunnen promoten en beschermen.

Dank voor uw aandacht – neem alstublieft contact met ons op als u vragen hebt.

 

 

 

Hoogachtend

 

The IFAB

 

 

 

Lukas Brud

 

Secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. 5

 

 

Spelregelwijzigingen | 1 juni 2020

 

 

 

 

 

 

SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2020/’21

 

Onderstaand een vereenvoudigde opsomming van de belangrijkste veranderingen/aanpassingen.

 

Regel 1 - Het speelveld

 

 

Regel 10 - De uitslag van de wedstrijd bepalen

 

 

 

Regel 11 - Buitenspel

 

 

Regel 12 - Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

 

 

 

 

 

 

Regel 14 - De strafschop

 

 

 

Het VAR-protocol

 

 

Begrippenlijst

 

 

 

P. 6

 

 

Spelregelwijzigingen | 1 juni 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING

 

Als de doelverdediger bij het nemen van een doelschop of vrije schop de bal ‘opwipt’ en een ploeggenoot de bal met hoofd of borst terugspeelt naar de doelverdediger zodat hij deze kan vangen, dan wordt de schop overgenomen; er volgt geen disciplinaire straf (tenzij het aanhoudend gebeurt)

 

 

REDACTIONELE WIJZIGINGEN

 

Er zijn een paar redactionele wijzigingen doorgevoerd om de volgorde van de tekst consistenter/ logischer te maken; deze zijn onderstreept in de Spelregels:

 

Herziene tekst

 

Regel 12

 

 

Regel 14

 

 

 

VAR Protocol