FC Almere
Media Inschrijf formulier Contactformulier RIVM registratie Agenda Facebook logo
MediaInschrijf formulier ContactformulierRIVM registratie Agenda
Contributie seizoen 2020/2021 terug
donderdag 18-06-2020 - afkomstig van Bestuur

Door de situatie waarin wij ons als gevolg van de corona uitbraak bevinden, zijn er maatregelen nodig om het voortbestaan van de club te waarborgen. Het bestuur heeft, in samenspraak met de ledenraad, moeten besluiten de contributie in iedere categorie met 5 euro te verhogen. Dit is mede nodig omdat het bedrag aan vaste lasten van de vereniging ieder jaar, middels indexatie, omhoog gaat.

Daarnaast hebben we besloten om een wijziging aan te brengen in de vrijwilligersbijdrage. Er werd t/m dit seizoen een bedrag van 50 euro per gezin gefactureerd. Met ingang van het nieuwe seizoen zal de vrijwilligersbijdrage per lid worden gefactureerd. Ieder lid van de vereniging betaalt 20 euro per seizoen. Dit bedrag kan worden terugverdiend door een vrijwilligerstaak uit te voeren. Jezelf opgeven voor vrijwilligerswerk kan op het volgende mailadres: vrijwilligers@fcalmere.com

Dan willen we jullie ook nog informeren over de selectiebijdrage. Deze wordt verhoogd van 75 euro naar 100 euro per seizoen. Het bedrag van 75 euro dekt niet de kosten die we als vereniging maken voor de selectieteams. Met de ledenraad is afgesproken dat dit bedrag aan selectiebijdrage voor drie jaar wordt bevroren. Als je in een selectieteam speelt, mag je van de club het volgende verwachten:
- Een door FC Almere aangestelde trainer
- Een wedstrijdshirt
- Tweemaal per week trainen op kunstgras
- Trainingsballen en -materialen

Tot slot een mededeling van organisatorische aard: vanwege de toch wat hectische tijd en de late aankondiging van de contributieverhoging hebben we gemeend de uiterste uitschrijfdatum vooruit te moeten schuiven. En wel van 15 mei naar 7 juni. Hiermee bieden we iedereen de kans om een eventuele opzegging nog tijdig en zonder kosten te kunnen doen. Waarbij is aangetekend dat wij uiteraard hopen dat onze leden de vereniging trouw blijven! 

Het bestuur