Agenda Direct lid worden Word vrijwilliger! Facebook logo
FC Almere
Agenda Word vrijwilliger!Direct lid worden
Contributie en betaalwijze seizoen 2018-19 terug
vrijdag 15-06-2018

Beste leden,
Het eind van het seizoen is alweer in zicht. Ondertussen is FC Almere druk bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Zo ook zaken mbt de contributie inning. De afgelopen jaren werd de factuur voor het nieuwe seizoen altijd in mei verstrekt. Dit veroorzaakte, voor zowel de leden als de club, een extra administratieve last bijvoorbeeld het moeten corrigeren van facturen voor leden welke zich nog uit gingen schrijven alsmede het feit dat de leden later nog aparte facturen ontvingen voor de selectie- en de vrijwilligersbijdrage ipv alles overzichtelijk in 1 factuur. Dit gaan we vanaf komend seizoen anders doen.

Wat gaat er veranderen?

Voor seizoen 2018-2019 gaat FC Almere een samenwerking aan met ClubCollect. Zij neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail, sms en/of per post zal ClubCollect betaalverzoeken sturen namens onze vereniging. Met de link in de berichten die je ontvangt kun je naar jouw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kun je aangeven op welke manier je wenst te betalen. Je kunt namelijk kiezen tussen een betaling ineens (Juli) of een gespreide betaling (Juli, Augustus, September en Oktober). Gespreide betalingen gaan altijd middels automatische incasso, maar bij een betaling ineens heb je de keuze tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Bij de keuze voor gespreid betalen ontvang je altijd een aankondiging voordat een bedrag wordt afgeschreven, zodat je altijd op de hoogte bent. Op jouw persoonlijke betaalpagina kun je ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

 

Omdat ClubCollect betaalverzoeken zal sturen namens de vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid, nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen inzichtelijk voor de penningmeester. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij je naar www.clubcollect.com
Mocht je nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kun je altijd terecht bij de penningmeester. Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn staan zowel wij als ClubCollect hier altijd voor open.

Voor volgend seizoen worden de facturen in juli verzonden. Daar de indeling van de teams op dat moment al bekend is, krijgen de leden 1 factuur voor zowel de contributie, vrijwilligersbijdrage en eventueel de selectiebijdrage. Op deze manier is het voor iedereen inzichtelijk wat hij of zij moet betalen.

Let op: iedereen moet, in eerste instantie, de volledige factuur betalen. Trainers en leiders, welke geregistreerd staan in Sportlink, krijgen de bijdrage aan het einde van het seizoen terug (max. 2 per team).

Facturen welke niet tijdig betaald worden, zullen uit handen worden gegeven aan het incassobureau. In het kort een aantal zaken op een rijtje:

  1. DefactuurvoorvolgendseizoenwordtinJuliviaClubCollectaangeboden
  2. Checkdusvooraf ofhetjuistemailadres,waardefactuurnaartoemag,bekendisbijdeclub
  3. Betaalin1xviaI-dealinJuliof
  4. komt er per termijn €2 aan kosten bij. Totaal voor 1 seizoen dus €8 per lid!
  5. Facturenvoorrodeengelekaartenmoetenin1xbetaaldworden.
 

Vrijwilligersbijdrage wordt voor iedere categorie max. 1 x per gezin in rekening gebracht en kan worden terug- verdiend door 10 uur vrijwilligerswerk voor de club te doen. Over het terugverdienen van de vrijwilligersbijdrage volgt later meer.

Voor ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 16 jaar

Het is mogelijk dat het mailadres van het kind bij ons bekend is in het systeem waardoor de factuur ook naar dit mailadres wordt verzonden. Wanneer u aangeeft dat de factuur naar een ander mailadres moet, zou u dit dan zsm kunnen doorgeven via penningmeester@fcalmere.com Wij zorgen er dan voor dat de factuur naar uw mailadres wordt verstuurd. Zorgt u er dan wel voor dat u in de mail duidelijk de naam van het spelend lid vermeld?

Opzeggen

Zoals ook op onze site vermeld staat, kun je enkel opzeggen door een mail te sturen aan ledenadministratie@fcalmere.com  of per aangetekende brief naar FC Almere, T.a.v. de ledenadministratie, Postbus 50141, 1305 AC Almere. Je afmelden bij een trainer of een coördinator is dus niet voldoende!

Opzeggen dient te gebeuren vóór 15 mei a.s. Wanneer wij uw bericht voor deze datum ontvangen dan is de opzegging kosteloos. Ontvangen wij uw opzegging op 15 mei maar voor 1 augustus dan worden er € 30 kosten in rekening gebracht. (Afdracht van gelden aan de KNVB en voor de werkzaamheden die zijn verricht met bijvoorbeeld het maken van teamindelingen).

Wanneer na 1 augustus of helemaal niet wordt opgezegd, bent u de volledige contributie verschuldigd. Bij niet betaling hiervan, zullen wij een incassobureau inschakelen en geen medewerking verlenen voor een eventueel overschrijvingsverzoek.

Namens het bestuur van FC Almere wensen wij iedereen een mooi en sportief seizoen!