Aanmelding Lidmaatschap Seizoen / Membership Registration Season 2022-2023

terug
Gegevens van het nieuwe lid / Details of the new member
Soort lidmaatschap/Type of membership *


Achternaam/Surname *:


Voorna(a)m(en)/First name(s) *:


Roepnaam/Called name *:


Voorletters/Initials *:


Geboortedatum/Date of birth *:


Geslacht/Sex *:


Straatnaam/Streetname *:


Huisnummer/Housenumber *:


Postcode/Zipcode *:


Woonplaats/Residence *:


Nationaliteit/Nationality:


Onderstaand emailadres wordt gebruikt voor de voetbalapp's / Emailaddress Below will be used for the footballapps
E-mail lid/member *:


Telefoon/Telephone number:
De contributiefactuur wordt per email verzonden. / The membership invoice will be send by email.
Vul de naam en het emailadres hieronder in als iemand anders dan het lid de contributie gaat betalen. / Fill in the name and emailaddress below when there is a different person who will pay for the membership.
Naam contactpersoon factuur/Name contactperson invoice


Straatnaam facturatie/Streetname billing address:


Huisnummer facturatie/Housenumber billing address:


Postcode facturatie/Billing zipcode:


Woonplaats facturatie/Billing residence:


E-mail facturatie/Billing emailaddress:


Telefoon facturatie/Billing phonenumber :


IBAN:


Gaat Jeugdfonds Sport bijdrage aanvragen/
Will request Jeugdfonds Sport contribution:


n.b. U dient JFS zelf aan te vragen, FC Almere is hier niet verantwoordelijk voor.
Wilt u ons melden wanneer u een aanvraag heeft verstuurd naar het Jeugdfonds.

Geldig legitimatiebewijs indien 15 jaar of ouder / Valid ID if 16 years or older
Soort legitimatie/Type of identification *


Datum afgifte/Date of issue :


Geldig tot/Valid till :


Nummer legitimatie/ID Number :
Lidmaatschap vorige vereniging (indien van toepassing) / Membership of previous club (if applicable)
Vereniging/Club :


Van/From :


Tot/Till :


KNVB-nr. :


Voorkeur competitiedag / Preferred competition day
Competitiedag/Competitionday *


Heeft u nog opmerkingen of wilt u iets mededelen? / Do you have any comments or do you want to share something?
Opmerkingen/Comments :
Akkoord Privacy verklaring / Agree Privacy statement
Privacy verklaring/Privacy statement *:


Ondergetekende verzoekt om boven genoemd persoon toe te laten als actief lid van de vereniging en verklaart zich te onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging (te raadplegen op de website www.fcalmere.com)
The undersigned requests to admit the above mentioned person as an active member of the association and declares to submit to the Statuten and the Huishoudelijk Reglement of the association (to be consulted on the website www.fcalmere.com)
Datum aanmelding/Date of registration *:


Ondergetekende (naam)/Signature(name) *:


Indien u dit formulier verstuurd gaat u akkoord dat een vrijwilliger van FC Almere contact met u opneemt om een afspraak in te plannen. / By submitting this form, you agree that a volunteer from FC Almere will contact you to schedule an appointment.

Door het opsturen van het inschrijformulier ga ik accoord met de privacy policy van FC Almere. / By sending the registration form I agree to the privacy policy of FC Almere.