Sportpark De Marken 81355 ES Almere

BestuurNieuwsBrief vrijwilligersbeleid

31 oktober 2023

Brief vrijwilligersbeleid

Beste leden,

Zoals u heeft gemerkt zal in het komend seizoen inhoud en uitvoering geven worden aan ons vrijwilligersbeleid.

In ons huishoudelijk regelement is het volgende opgenomen:

8.9 Leden van achttien jaar en ouder leveren een bijdrage aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het betreft diensten op het gebied van onderhoud, het verrichten van kantinediensten, schoonmaakwerkzaamheden en het leiden/begeleiden van wedstrijden en/of trainingen en/of diensten, waar het bestuur om verzoekt.

8.10 Leden van dertien tot en met zeventien jaar worden geacht een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het betreft diensten op het gebied van assistentie bij pupillenwedstrijden, toernooien, jeugdactiviteiten en onderhoud.

8.11 Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leden tot en met twaalf jaar worden geacht een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het betreft diensten op het gebied van begeleiding van activiteiten en het verrichten van kantinediensten enz.

8.12 Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn verplicht zelf zorg te dragen voor het vervoer van hun kind(eren) van en naar wedstrijden en/of trainingen.

In de afgelopen seizoenen is dit niet gehandhaafd. Met ingang van dit seizoen wordt aan de hand van het gepubliceerde beleid inhoud aan gegeven. Aan de hand van de inzet en reacties van onze leden zal het beleid in de komende periode verfijnd worden. Mocht echter blijken dat dit niet adequaat uitgevoerd kan worden dan zal de vereniging genoodzaakt zijn om een extra bijdrage in rekening te brengen zodat er mensen voor het uitvoeren van deze taken ingehuurd kunnen worden. Het bestuur wil dit liever niet.

Door de vrijwilligerscommissie is er een rooster gemaakt waarbij elke team (lid) zijn taak kan vervullen. Dit rooster wordt tijdig bekend gemaakt op de website en gepubliceerd in onze nieuwsbrief. Voor de eerste teams in dit rooster is het vanwege tijdgebrek niet helemaal naar wens verlopen waarvoor onze excuses. Desondanks bij deze een dringend verzoek aan alle teams en leden om invulling te geven aan dit rooster.

Na een zeer roerige periode is het de wens van het bestuur om samen met de leden van FC Almere een mooie, sportieve en gezonde club te maken. Wij hebben uw steun, inzet en bereidwilligheid hiervoor hard nodig.

 

Secretaris (Steward Reiziger)

Bestuur FC Almere

Wil je lid worden van FC Almere?

FC Almere 2024 © Alle rechten voorbehouden.