FC Almere
FC Almere nieuws september 2023

Beste leden,

Dit is de eerste nieuwsbrief verzonden vanuit onze nieuwe website. Je ontvangt deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat bij ons bekend is in Sportlink. FC Almere wil haar leden in de toekomst via deze weg op de hoogte houden van alles wat er speelt binnen de vereniging. Leden die de nieuwsbrief onverhoopt nog niet ontvangen kunnen zich daar via onderstaande knop voor aanmelden. Natuurlijk staat het je vrij om je onderaan deze nieuwsbrief uit te schrijven als je in de toekomst geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen.

Aanmelden nieuwsbrief

De afgelopen maanden

Sinds de sluiting van de club aan het begin van de zomer is er door het voltallige bestuur en de diverse commissies keihard gewerkt aan de volgende stappen die we als club aan het zetten zijn.

Zo stonden we als club o.a. voor belangrijke keuzes in het damesvoetbal en is het je vast al opgevallen dat er op sommige plekken niet voldoende vrijwilligers zijn. Reden genoeg om daar een duidelijk beleid in te vormen.

 

Damesvoetbal

Natuurlijk gaan grote ingrepen in een beleid niet altijd zonder slag of stoot. De teamindelingen bij de dames waren voor Team Voetbal en de coördinatoren een ware puzzel waardoor trainers lang op hun initiële indeling hebben moeten wachten. Deze indelingen zijn inmiddels achter de rug en we hebben daarbij binnen de mogelijkheden van het beleid zoveel mogelijk naar jullie wensen geluisterd.

De eerste wedstrijden komen eraan of zijn reeds gespeeld en ook wordt er weer druk getraind op de velden. Wat is het toch heerlijk om weer op het veld te staan! Team Voetbal, hoofd jeugdopleiding en de diverse coördinatoren zullen in de eerste fase ruimschoots vertegenwoordigd zijn langs de velden bij trainingen en oefenwedstrijden om de laatste puntjes op de 'i' te zetten. Dat laatste doen ze overigens niet alleen bij het damesvoetbal.

 

Vrijwilligersbeleid

In een vereniging kunnen we niet zonder vrijwilligers. Dat zijn niet alleen mensen die met veel passie en naast hun dagelijkse baan een vaste taak binnen de vereniging invullen, maar ook mensen die de club kleur geven en zorgen dat deze toegankelijk is en blijft. Als sportvereniging hebben we een belangrijke functie in de maatschappij te vervullen. Het is niet alleen een sportieve uitlaatklep voor onze bijna 1000 leden, we vervullen ook een belangrijke sociale rol in de samenkomst van veel Havenaren en daarbuiten. Want we zien inmiddels dat ook veel leden uit andere stadsdelen de overstap maken of de weg weten te vinden naar onze mooie vereniging.

Het toegankelijk maken en houden is alleen mogelijk als we structureel dingen anders gaan doen op dit gebied. We hebben met het dagelijkse bestuur, de commissies en een afvaardiging vanuit de leden (waaronder de ledenraad) een beleid gevormd die alle teams een aantal keren per seizoen verplicht een vrijwilligersdienst te draaien. De kantine is en blijft het kloppend hart van de vereniging waar we samenkomen en dus ook saamhorigheid creëren, als die dicht is gaat dat verloren. Laten we er met zijn allen de schouders onder zetten.

Het vrijwilligersbeleid kunnen we inmiddels in concept met jullie delen, het zal de komende weken nog verder worden aangevuld en waar nodig bijgeschaaft. Wil je weten wanneer jouw team verantwoordelijk is voor het leveren van vrijwilligers voor de invulling van de vrijwilligersdienst bekijk dan het vrijwilligersrooster. We zullen dit rooster tijdig vullen zodat je ruim de tijd hebt om dit binnen je team te organiseren. Voor alsnog zijn alleen de wedstrijddagen op zaterdag en zondag ingeroosterd. We realiseren ons daarbij ook dat velen van jullie dit bericht vandaag voor het eerst zullen lezen. Een aantal teams die op korte termijn op de planning staan zijn alvast geinformeerd via hun Team Managers.

Vrijwilligersbeleid

Website

Om de communicate tussen het bestuur en jullie; de leden, trainers en vrijwliigers te verbeteren hebben we een geheel vernieuwde en overzichtelijke website ontwikkeld. Dit was één van de zaken die hoog op ons wensenlijstje stond voor de aanvang van het seizoen 2023-2024. De basis staat en van hieruit gaan we er nog meer FC Almere van maken. Dit kan alleen als we ook input van jullie krijgen, dus maak foto's, schrijf wedstrijdverslagen en deel die met ons. Zo komt ook jouw team prominent in beeld bij de bezoekers.

Vervanging veld 2

Zoals eerder via de website en socials gecommuniceerd heeft de vervanging van veld 2 vertraging opgelopen waardoor de eerste trainingen en wedstrijden nu nog om veld 2 heen gepland moeten worden.

Gelukkig zijn de weergoden ons de afgelopen weken goed gezind, ligt er inmiddels een split- en dempende onderlaag op het veld en volgt spoedig de kunstgrasmat. We kunnen dus binnenkort weer een prachtig nieuw kunstgrasveld in gebruik nemen.

Houdt je bij het gebruik van de kunstgrasvelden wel aan het hiervoor opgestelde kunstgrasreglement.

Even voorstellen

Misschien is het opgevallen, misschien ook niet, maar we zijn druk bezig met het leggen van een brede en solide basis van onze commissies. Een vast team van enthousiaste vrijwilligers met zwart/groen bloed die ieder hun eigen commissie besturen en waartussen regelmatig overleggen plaatsvinden. Benieuwd hoe de organisatie nu in elkaar zit? Bekijk dan hier het voorlopige organigram. In toekomstige nieuwsbrieven stellen de diverse commissieleden zich aan je voor.

Contact en communicatie

Binnen FC Almere gebruiken we veel media om met elkaar te communiceren. Ons doel is om dit zoveel mogelijk te centraliseren met als belangrijk einddoel dat we iedereen bereiken!

Belangrijke mededelingen zullen we in eerste instantie publiceren op de website en van daaruit delen op socials.

Aanvullend is er de 'Berichtenbox FC Almere' in Whatsapp voor iedereen die mobiel op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws. Hierin zitten op het moment van schrijven 185 deelnemers, dus bij lange na niet alle 1000 leden, meldt je hiervoor aan zodat je nooit meer een nieuwtje mist.

Aanmelden berichtenbox

Vacatures

Binnen FC Almere hebben we momenteel een aantal vacante posities. Zit er iets voor je tussen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Vacatures

Resume

Er gebeurt op veel vlakken van alles binnen onze vereniging, dat gaat lang niet altijd in één keer goed maar eenieder doet daar binnen zijn vakgebied uiteraard wel zijn stinkende best voor. Blijf met elkaar in gesprek, help elkaar waar nodig, kom met ideeën en stuw zo de vereniging vooruit.

Wij als dagelijks bestuur, commissieleden en ledenraad horen, zien en proeven veel van wat er leeft binnen de vereniging. Heb je toch een vraagstuk? Wij staan natuurlijk altijd open voor én zijn aanspreekbaar om die te beantwoorden of je daarvoor te verwijzen naar het verantwoordelijke commissielid.

Wij wensen iedereen heel veel succes in het nieuwe seizoen. Wij hebben er alvast heel veel zin in.

 

Met sportieve groet,

Team FC Almere

Uitschrijven   |   Beheer je abonnement   |   Bekijk online
FC Almere
Sportpark de Marken 8, 1355 ES Almere
Copyright 2023
facebook  linkedin  instagram